Het graf van Descartes

J.A. Deelder / Jules Deelder

Het graf van Descartes

Het graf van Descartes
Het Graf Van Descartes is een afwisselend krachtige bundel, waarin Deelder diepzinnigheden afwisselt met het meest fantastische taalspel denkbaar, met als hoogtepunt het gedicht 'Deelderijm', dat als volgt begint: 'Deelderik / Deelderal / Deelderop / Deelderaf'.