Het weer van gisteren

Anne Enright

Het weer van gisteren

Het weer van gisteren
Het weer van gisteren gaat over verlies en verlangen en is geschreven met de bitterzoete tederheid die het werk van Anne Enright kenmerkt. In Het weer van gisteren staat het menselijk bestaan centraal: de relaties die we aangaan met anderen en de relaties die mislukken. De verhalen spelen zich af in Dublin en Venetië, op een Amerikaanse campus en in een caravan op een Franse camping. De vrouwelijke personages in de verhalen worden ontroerd, lastiggevallen of gefascineerd door mannen die ze maar niet kunnen doorgronden. Deze scherpe, schitterende verhalen maken eens te meer duidelijk dat Anne Enright moet worden gezien als een van de beste auteurs van deze tijd.