K3 maakt het (AVI M3)

K3 maakt het (AVI M3)

K3 maakt het (AVI M3)
daar is spook.wat is hij nat!waf waf waf! doet hij luid.hij blaft en blaft.dan ziet Hanne het.zijn hok is niet droog.er zit een gat in het dak.Hanne: kalm, spook.ik fiks het wel.Marthe: ik help je!Klaasje: ik ook!Dit K3-verhaal is speciaal geschreven op maat van beginnendelezertjes met leesniveau AVI M3 / AVI 1. Het leesniveauAVI M3 / AVI 1 komt overeen met de gemiddelde leesvaardigheidin het midden van het eerste leerjaar / groep 3.