Leer en oefen werkwoordspelling

Leer en oefen werkwoordspelling

Leer en oefen werkwoordspelling
Met dit werkboekje oefenen kinderen met de spelling van werkwoorden die kinderen van 9 tot en met 12 jaar op school leren. Dit werkboek is bedoeld voor kinderen die het fijn vinden of die het nodig hebben om op school of thuis extra te oefenen. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op wat kinderen op school leren.OpbouwDe oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in het boek.Wat oefenen kinderen?In dit boekje oefenen kinderen met de spelling van:• werkwoorden in de tegenwoordige tijd: ik werk, hij werkt, wij werken• werkwoorden in de verleden tijd: ik werkte, wij werkten, ik zaagde, wij zaagden• werkwoorden die van klank veranderen in de verleden tijd: ik loop – ik liep• voltooid deelwoorden: ik heb gelopen