Leven met Lidewij

Bert Natter

Leven met Lidewij

Leven met Lidewij
Aan de hand van zijn aantekeningen en dagboeknotities, maar ook met behulp van medische rapporten en psychologische verslagen, probeert Bert Natter door te dringen tot de wereld van zijn jongste dochter Lidewij, die een meervoudige beperking heeft. Hoe werkt haar brein, hoe worden haar gedachten gevormd, hoe ontwikkelt ze zich ten opzichte van de buitenwereld, in de relatie tot haar vader, moeder en zus? Ook besteedt Natter aandacht aan de manier waarop denkers, dichters en romanciers in de loop der eeuwen over kinderen als Lidewij hebben geschreven. In hoeverre is de wijze waarop we naar mensen met een beperking kijken in al die jaren veranderd?