MIJN KIND LEERT LEZEN

Ed Koekebacke / Marion van der Meulen

MIJN KIND LEERT LEZEN

MIJN KIND LEERT LEZEN
"In groep 3 leren alle kinderen lezen. Hoe dat gebeurt, lees je in dit boek. Je neemt een kijkje in de klas, maakt kennis met de lesmaterialen :n ervaart zelf weer hoe lastig het leren lezen kan zijn.Daarnaast krijg je tal van tips hoeje thuis de leesontwikkeling van je kind kunt ondersteunen.Ook krijg je informatie over de ontwikkeling die je kind heeft doorgemaakt in de jaren voorafgaand aan het leren lezen en hoe het verdergaat vanaf groep 4."