Oefenen met spelling

Oefenen met spelling

Oefenen met spelling
Met dit werkboekje oefenen kinderen spelling niveau Start tot E3. Deze leerstof komt op school in groep 3/4 (leerjaar 1/2) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met taal bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.OpbouwDe oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.Wat oefenen de kinderen?• Klankzuivere woorden: mkm, mmkm+mkmm, mmkmm, tussenklanken• Woorden met vaste stukjes, zoals str, schr, spr, be-ge-ver, aai-ooi-oei, je-tje• Woorden met korte klanken en lange klanken• Woorden met letters die op elkaar lijken: s-z, v-f, b-p• Onthoudwoorden, zoals plein en ijs