Oefenen met spelling

Mieke Posthumus

Oefenen met spelling

Oefenen met spelling
Met dit werkboekje oefenen kinderen spelling niveau M7-E7. Deze leerstof komt op school in groep 7/8 (leerjaar 5/6) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met taal bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.OpbouwDe oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.Wat oefenen de kinderen?• Verkleinwoorden, zoals autootje, koninkje• Woorden met vaste stukjes, zoals, iaal, ieel, ig-lijk, tie, teit-heid, isch• Woorden met eindklank d en woorden met een th, c, x en y• Woorden met korte klanken en lange klanken (open en gesloten lettergreep)• Leenwoorden, zoals garage, douche, show• Woorden met leestekens: ’s ochtend, ideeën

Uitgaven van Mieke Posthumus.