Rekenen tot en met 20

Rekenen tot en met 20

Rekenen tot en met 20
Met dit werkboekje oefenen kinderen rekenen met getallen en getalrelaties t/m 20. Deze leerstof komt op school in groep 3/4 (leerjaar 1/2) aan bod. Dit werkboek biedt extra oefenstof voor thuis en/of op school. Voor alle kinderen die meer moeten oefenen of voor hen die het gewoon leuk vinden om met rekenen bezig te zijn. De opdrachten in dit boek sluiten naadloos aan op datgene wat kinderen op school leren.OpbouwDe oefenstof wordt per bladzijde en door het boekje heen opgebouwd:• Bovenaan staat steeds wat de bedoeling is, daaronder staan de opdrachten.• De bovenste opdrachten zijn makkelijker dan de opdrachten onderaan.• De eerste pagina’s zijn makkelijker dan de laatste pagina’s in dit boek.Wat oefenen de kinderen?• Getalbetekenis t/m 20• Telrij en getallenlijn t/m 20• Getalrelaties t/m 20• Resultatief tellen t/m 20• Getalstructuur in eenheden en tientallen