Tien olifanten op weg naar een dansfeest

Harmen van Straaten

Tien olifanten op weg naar een dansfeest

Tien olifanten op weg naar een dansfeest
Het is nacht. De maan staat hoog in de lucht. ‘Welterusten, Luiaard,’ zegt Tijger met een zucht. Overal is het stil. Nergens klinkt gekrijs van apen, die liggen ook eindelijk allemaal te slapen. Maar dan klinkt in de verte opeens gedreun... Tien olifanten trekken vrolijk door de jungle, op weg naar een dansfeest. Steeds meer dieren sluiten aan. Ze verheugen zich op de avond van hun leven... Dans je mee? Aanstekelijke humor op rijm van Harmen van Straaten, de maker van Hé, wie zit er op de wc?