Tres fabellae

Harry Mulisch

Tres fabellae

Tres fabellae
Mulisch was een meester op de lange baan, maar zijn meesterschap gold evengoed het korte verhaal. Dat bewijzen de drie verhalen in dit literaire kleinood, waarin Mulisch' eerste publicatie uit 1947, 'De kamer', is samengebracht met twee waargebeurde anekdotes die verschenen in Paralipomena Orphica (1970). Deze prachtige verhalen, waarin telkens de dood een rol speelt, zijn door Mulisch lijfarts Julius Roos in het Latijn vertaald. Zodoende is deze tweetalige editie bij uitstek geschikt voor jonge en oude gymnasiasten, die niet alleen hun Latijn willen oefenen, maar ook op een speelse manier willen kennismaken met het literaire werk van een van de belangrijkste auteurs uit de Nederlandse letteren. Harry Mulisch (1927-2009) schreef romans, verhalen en essays, waarvoor hij talloze literaire prijzen en onderscheidingen ontving. Zijn literaire werk is vertaald in meer dan 30 talen.