Vallende engelen

Tracy Chevalier

Vallende engelen

Vallende engelen
De dag na de dood van koningin Victoria ontmoeten twee totaal verschillende families elkaar tijdens een bezoek aan hun familiegraven op een Londens kerkhof. De familie Waterhouse is conservatief Victoriaans, de familie Coleman hoopt juist dat de samenleving met de komst van koning Edward VII zal veranderen. Tot hun grote afschuw raken hun beide dochters bevriend en hun vriendschap met de zoon van de grafdelver maakt het er niet beter op. De meisjes groeien op in een nieuwe, turbulente tijd. Paarden worden vervangen door elektriciteit en het benauwde Victoriaanse tijdperk gaat over in een gouden Edwardiaanse zomer. Maar de aantrekkelijke mevrouw Coleman raakt toch gefrustreerd door haar nog steeds beperkte vrijheid. Ze raakt in de ban van de suffragettes, wat desastreuze gevolgen heeft voor beide families.