Ware grootte

Tonnus Oosterhoff

Ware grootte

Ware grootte
`Hierdoor naar binnen? Naar buiten Schreeuwde je het uit? Langzaam Terwijl hier de seconde verder en verder tikt valt eender waar de kaars uit. Wanden kindertekeningen. Geknikte klok Waaraan moet je denken? Ik moet niets. Bekrast. Bekrast Tonnus Oosterhoff (1953) debuteerde in 1990 met de dichtbundel Boerentijger, die meteen bekroond werd met de C. Buddingh-prijs voor het beste poëziedebuut. Vervolgens zijn zowat alle poëzieprijzen hem ten deel gevallen: de Herman Gorter-prijs, de Jan Campert-prijs, de VSB Poëzieprijs, de Guido Gezelleprijs, en ten slotte de hoogste onderscheiding van allemaal, de P.C. Hooft-prijs.