Western

Delphine Lecompte

Western

Western
Een vrouw is belust op wraak. Na een moeizame jeugd in een obscuur dorp, een wisselvallig liefdesleven en een hobbelig arbeidsparcours spreekt ze over de mensen en ervaringen die haar ooit het leven zuur maakten. Eerherstel en erkenning krijgen is haar doel. Western is een dichtbundel vol spanning en avontuur. Met haar uitzinnige taalgebruik schept Delphine Lecompte wederom een wereld die vol is van woede en gekte, maar ook van bezinning en liefde. Ze daagt zichzelf uit als dichter, is soms genadeloos, dan weer gevoelig, en ze formuleert een antwoord op de vraag: hoeveel cowboy schuilt er in de mens?

Over Western

**** Wie haar gedichten leest, ontkomt niet aan een glimlach of bezwijkt voor haar grenzeloze fantasie. Bovendien wordt de alerte lezer geregeld overrompeld door wat tussen de regels valt te lezen. Vuurwerk, klaar om te exploderen in dit niet zo vrolijk tijdsgewricht. ... Hoeft het nog gezegd dat Delphine Lecompte een verademing is in de Nederlandse poëzie die vaak in een te strak hermetisch harnas wordt gehesen? Voor een bundel als 'Western', vol geslaagde enjambementen en binnenrijmen, verdient Lecompte meer dan de status van een gevierde dichteres.
Karel Alleene (Cutting Edge)