Wie is Sint?

Anke Kranendonk

Wie is Sint?

Wie is Sint?
De sint komt bijna. Maar dan belt piet. Sint kan niet komen! Pol en kim komen samen in actie. Hoe loopt het af? Speciaal voor kinderen van 6-7 jaar (AVI M3). Toneellezen bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie. Bovendien sluit wie is de sint aan bij de leesmethode in groep 3. Dit is een Toneelleesboek. De teksten lees je samen hardop. Kies wie je wilt zijn en lees dan om de beurt je rol.