Woezel & Pip getallenlegger

Woezel & Pip getallenlegger

Woezel & Pip getallenlegger
Deze getallenlegger is een leuke én leerzame eerste kennismaking met getallen. Samen met Woezel & Pip leren kinderen op een laagdrempelige en speelse manier tellen. Ze verkennen, herkennen en benoemen getallen en oefenen met de hoeveelheden die daarbij horen. Kinderen hoeven nog niet t/m 20 te kunnen tellen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Spelenderwijs zullen zij de getallen gaan herkennen door ze te zoeken bij de plaatjes en andersom.Leerdoelen:- Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid- Tellen t/m 20- Herkennen en verkennen van de getallen t/m 20- Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden t/m 20