nieuws

‘De sharia staat wel boven de wet’. Opiniestuk Jonas Slaats

‘De sharia staat wel boven de wet, wat onze politici ook beweren’. Zo schrijft Jonas Slaats in een opiniestuk op Knack.be.

Op 3 maart verschijnt Fast Food Fatwa’s, de nieuwste worp van kersvers woordvoerder van Kif Kif Jonas Slaats. Hij legt hardnekkige sociale en mentale denkbeelden bloot en toont hoe nauw de relaties zijn tussen de fatwa’s van de fundi’s en de fast food van Wall Street. Zijn betoog is gebaseerd op vaak genegeerde feiten en solide argumenten, zonder blad voor de mond. Slaats houdt ons daarmee een spiegel voor waarin het niet altijd prettig kijken is. Dat het ook tijd is voor opiniemakers en politici om de blik te verruimen, beargumenteerde hij afgelopen weekend nog in een online opiniestuk via Knack.be. Nagels met koppen, dunkt ons. De kern delen we graag met jullie.

Over onze politici:

‘Politici en opiniemakers praten dag in dag uit over allerhande termen uit de islamitische traditie waar ze duidelijk niet goed van weten wat er precies mee bedoeld wordt.’

Over wet en sharia:

‘Het feit dat moslims zich aan de wet moeten houden, valt zonder problemen vanuit de traditionele visies op de sharia te beargumenteren.

Alleen, zoiets betekent niet dat God ‘ondergeschikt’ is aan de wetten van een samenleving. Voor wie in God gelooft, is God nu eenmaal geen frivoliteit. God is God. God is zowel eeuwig transcendent als permanent immanent. God is niet zomaar iets dat je naast je neer kan leggen. Gods ethische principes stijgen finaal boven alles uit en zijn tegelijkertijd ook steeds in ons leven aanwezig. De wijze waarop een gelovige leeft, zal dus steeds gedeeltelijk mee bepaald worden door de ethische principes waartoe God volgens de gelovige oproept.’

De kers op de taart:

‘Zodus, wanneer Liesbeth Homans moskeebesturen wil verplichten om te ondertekenen dat onze wet boven Gods Wet staat, verlangt ze met andere woorden dat moslims ophouden met in God te geloven. Ze verplicht hen om de religieuze bron van hun diepste ethische principes ondergeschikt te maken aan de wetten hier. Of is het aan haar eigen Vlaams-nationalistische ideologie?

De wetten die ze blijkbaar zo belangrijk vindt, hameren nochtans sterk op het belang van vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid. Maar goed, sommige kopstukken uit de partij van mevr. Homans lijken ook te vinden ook dat de Conventie van Genève misschien niet meer zo geldig is als vroeger, dat de vrijheid van meningsuiting voor bepaalde religieuze groeperingen niet moet gelden en dat de scheiding der machten niet zo belangrijk is als over het algemeen wordt aangenomen. Men kan zich bijgevolg soms de vraag stellen wat hun hogere principes – hun ‘sharia’ zeg maar – precies zijn.’

Het volledige opiniestuk lees je hier.

Fast Food Fatwa’s zal vanaf vrijdag 3 maart in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Bekijk hier alvast de trailer.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief