Evenement

Jan Van Eycken bij ‘Vers geperst’

Davidsfonds Gewest Brussel organiseert samen met CCV een bijzondere activiteit. Tijdens “Vers Geperst” komt auteur en priester Jan Van Eycken zijn allernieuwste boek In de ban van Boeddha en Brahman voorstellen. Jan is coördinator van het expertisepunt interreligieuze dialoog Brussel vanuit de Katholieke Kerk.

Kom via een beknopte inleiding door Ria Dereymaeker (CCV) en een boeiend gesprek met moderator en theoloog Jef Felix alles te weten over het boeddhisme en de vraag of wat we weten over het Oosten wel klopt.

“Wij zijn bijzonder verheugd met het verschijnen van dit boek. De auteur heeft gedurende lange jaren grote competentie verworven met betrekking tot de monotheïstische tradities. En sinds enige tijd heeft hij zijn krachten gewijd aan deze beide Aziatische godsdiensten. Dit boek is er het zeer geslaagde resultaat van.” Kardinaal Jozef De Kesel, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel

“In onze kosmopolitische wereld is wederzijds begrip meer dan ooit een voorwaarde voor een harmonieuze samenleving. Jan Van Eycken levert met dit boek een belangrijke bijdrage om inzichten dichter bij elkaar te brengen.” Carlo Luyckx, Voorzitter Boeddhistische Unie van België

De inkom is gratis maar inschrijven is verplicht via: Brussel@davidsfonds.be.