Evenement

Muziekreis met Luc Rombouts naar de Beiaard van Asten

Wist u dat de beiaardcultuur erkend is als Unesco-werelderfgoed? Nergens kunt u dat klinkend erfgoed beter beleven dan in het Noord-Brabantse Asten. Samen met stadsbeiaardier van Tienen en beiaardier van de KU Leuven Luc Rombouts bezoekt u het nationale beiaardmuseum Klok & Peel en de actieve klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts. Als kers op de taart beklimt u de kerktoren van Asten, waar Luc samen met de beiaardier een demo geeft.

In Klok & Peel doorloopt u het fascinerende verhaal van de Vlaamse en Nederlandse beiaardcultuur. U bewondert er ook een indrukwekkende verzameling klokken van over de hele wereld. Maar dé blikvanger is een astronomisch kunstuurwerk: een combinatie van een uurwerk met astronomische en astrologische aanduidingen, een beiaard én automatisch spelende figuren.

In de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts ziet u dan weer hoe het brons in de klokvormen vloeit. Daar werd trouwens Marie, de grootste klok van de Notre Dame in Parijs, gegoten. En ook België telt verschillende beiaardklokken van hier. Na deze reis weet u zeker waar de klepel hangt!

Op 25 mei 2018
Meer info via http://www.davidsfonds.be/

Om in te schrijven, klik hier.

Overzicht

Andreas Dill / Luc Rombouts

Zingende torens – Singing Towers

Dit boek opent een verborgen wereld hoog in de zingende torens van Vlaanderen: de hoge, niet altijd veilige trappen, de koude wind die door de galmgaten giert, de robuuste bronzen klokken met elk een eigen klank en persoonlijkheid, het klavier dat met vaardige vuisten en voeten wordt bespeeld... De vrolijke klanken die uitwaaieren over de stad klinken in je oor wanneer je dit boek doorbladert. De schitterende foto's van Andreas Dill leggen de anatomie van vijftien prominente Vlaamse beiaarden bloot en vertalen de mysterieuze schoonheid van beiaardmuziek als het ware in beelden. De begeleidende teksten van Luc Rombouts vertellen het verhaal van de eeuwenoude Vlaamse beiaardcultuur. Beiaardmuziek is immers het oudste muzikale massamedium in de geschiedenis. This book opens a secret world high up in the singing towers of Flanders: the steep steps that are not always safe, the cold wind blowing through the belfry, the powerful bronze bells, each with its own sound and personality, the baton keyboard played by skilled fists and feet... the cheerful tunes that cascade over the city are resounding when browsing this book. The stunning photographs by Andreas Dill show the anatomy of fifteen prominent Flemish carillons and transform the mysterious beauty of carillon music into images as it were. The accompanying texts by Luc Rombouts tell the story of the ancient Flemish carillon culture. Carillon music is indeed the oldest musical mass medium in history.

Lees méér.