nieuws

[Foto’s] Boekvoorstelling Gaston Durnez

Op 9 september 2018 blies Gaston Durnez, schrijver en oud-journalist, 90 kaarsjes uit. Op 8 september werd zijn nieuwe boek Een mens is maar een wandelaar aan het grote publiek voorgesteld in het Letterenhuis te Antwerpen. Rik Torfs, die de boekvoorstelling met zijn aanwezigheid vereerde, schreef er vandaag een column over in Het Laatste Nieuws. We delen graag enkele citaten en een aantal foto’s van de feestelijke dag.

Rik Torfs: “De titel komt uit een gedicht van Bert Decorte (1915-2009), in de jaren dertig het wonderkind van de Vlaamse poëzie, vandaag onbekend zoals het een ware dichter betaamt, miskenning en vergetelheid zijn de herfstbladeren die neerdwarrelen op zijn graf. Wat niet wegneemt dat de versregel prachtig is. Want natuurlijk is een mens maar een wandelaar. We mogen ons gelukkig prijzen dat we even op deze aarde mogen vertoeven. Daarna komen er anderen die ons zullen vergeten. Niet kwaad bedoeld. Iedere generatie is vooral met zichzelf bezig. Dat is een les voor onze leiders, politieke en andere. Wanneer er een crisis uitbreekt, is hun eerste gedachte vaak: hoe kunnen we hiervan gebruikmaken om ons eigen imago op te poetsen? Wat moeten we zeggen of doen om goed over te komen? Terwijl de vraag zou moeten luiden: hoe dienen we het algemeen belang? Niet de wandelaar is belangrijk, maar de wereld die hij heel even betreedt en vervolgens achterlaat.”

 

 

 

 

 

Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis heette iedereen van harte welkom.
Daarna nam professor Kris Humbeeck het woord. Hij belichtte de bijzondere band
van Gaston Durnez en Louis Paul Boon, een van de geportretteerden in het boek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lezing van Kris Humbeeck, namen gelauwerd journalist Rik Van Cauwelaert en
Gaston zelf het woord in een interview waarin verschillende aspecten en personen uit
het boek belicht werden.

 

 

 

 

 

 

 

De boekvoorstelling werd afgesloten door uitgever Ann Van Camp.
Ze bedankte Gaston hartelijk voor de fijne samenwerking rond
Een mens is maar een wandelaar.

“Hoe komt het toch dat het werk van Gaston Durnez, katholiek en tegelijk vriend van Louis Paul Boon, vandaag overeind blijft? Ik zie twee redenen. Vooreerst omdat hij een ongelooflijk goede schrijver is, een meesterlijk stilist, zonder gezochte woorden en overbodige franjes. Van een echte schrijver merk je pas hoe goed hij is als je zijn boeken opzijlegt en andere teksten leest. Weerbarstige. Verontwaardigde. Pretentieuze. Lege. En dan de tweede reden: Gaston Durnez veroordeelt niemand. Hij kijkt naar mensen en beschrijft hen. Hun woorden en gedachten flakkeren weer op in een boek dat ze zelf nooit zullen lezen. Een ogenblik lang houdt de vergetelheid haar adem in. Even zijn de Vlaamse prominenten van vroeger niet dood. Kijken is een daad van liefde.” – Rik Torfs

 

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief