Kinderen groeien en bloeien in een stimulerende omgeving waarin volwassenen veiligheid, aandacht en voeding voor lichaam en geest bieden. Omgekeerd heeft het ontbreken van materiële en mentale middelen een ondermijnende impact op levensverwachting en gezondheid, welzijn en prestaties in het latere leven. De eerste levensjaren van een kind zijn dus cruciaal. 

Geerdt Magiels gaat in De kinderen van de rekening op zoek naar de gevolgen van armoede voor kinderen. Hij maakt invoelbaar op welke manieren schaarste al van voor de geboorte levensbepalend is. Armoede is een blaam voor de samenleving en legt een hypotheek op de toekomst van iedereen door het verlies van psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch kapitaal. Maar inzet loont, er is hoop.

De mentale en financiële kosten van armoede en de rechtstreekse en indirecte gevolgen ervan dragen we allemaal. Dit besef is nog lang niet overal ingedaald. Laat staan dat aan dit inzicht de urgente noodzaak gekoppeld wordt om er wat aan te doen.” – Geerdt Magiels

Het boek eindigt met succesvol gebleken methoden en strategieën die de kansarmoede van kinderen kunnen verlichten en hun een vruchtbare voedingsbodem geven om te floreren. Met illustraties van Sara Bervoets.

Bestel hier jouw exemplaar!

De kinderen van de rekening

Kinderen groeien en bloeien in een stimulerende omgeving waarin volwassenen veiligheid, aandacht en voeding voor lichaam en geest bieden. Omgekeerd heeft het ontbreken van materiële en mentale middelen een ondermijnende impact op levensverwachting en gezondheid, welzijn en prestaties in het latere leven. De eerste levensjaren van een kind zijn dus cruciaal. Geerdt Magiels gaat in dit boek op zoek naar de gevolgen van armoede voor kinderen. Hij maakt invoelbaar op welke manieren schaarste al van voor de geboorte levensbepalend is. Armoede is een blaam voor de samenleving en legt een hypotheek op de toekomst van iedereen door het verlies van ... lees meer psychologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch kapitaal. Maar inzet loont, er is hoop. Het boek eindigt met succesvol gebleken methoden en strategieën die de  kansarmoede van kinderen kunnen verlichten en hun een vruchtbare voedingsbodem geven om te floreren.

€ 24,99

Geerdt Magiels

Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. In boeken, essays, artikelen, radioverhalen, tentoonstellingen en lezingen zoekt hij naar de juiste woorden en beelden om de complexiteit van de wereld begrijpelijker te maken, van de kronkels van de hersenen tot de zorg voor gezondheid. Sara Bervoets groeide op in een kunstenaarsgezin, wat niet altijd rozengeur en maneschijn was, maar wel de drijfveer is geweest om zich emotioneel te uiten via haar werk. In 2018 toonde Sara voor het eerst werk tijdens de solo-expositie ‘Home’, die een goed beeld schetste van haar grote passie: het belichten van sociaal onrecht, in volle breedte.