lijst

Goede voornemens? Wij helpen je!

Maak jij al eens goede voornemens bij het begin van het nieuwe jaar? Of ken je mensen die dat zouden willen doen? Of maak je geen goede voornemens, maar wil je toch iets meer rust, licht en gezondheid in je hoofd en leven? Wij helpen je op weg met deze boeken!

Neem je voor om…

… volgend jaar je droom waar te maken

… ecologischer te gaan leven

… je leven en werk meer in balans te krijgen

… rust en energie te vinden in jezelf

… je stress aan te pakken

… meer tijd in de natuur door te brengen

… je eigen groenten te kweken

… meer zelf te koken en minder af te halen

… meer groen in huis te halen

… meer ruimte in je hoofd te maken

… meer te lachen

… te leren bakken

… kunst beter te begrijpen

Overzicht

. Parcum

Van de wereld

Wat brengt een mens ertoe zich terug te trekken in een gesloten kloostergemeenschap en te leven volgens strikte orderegels? Het christendom kent een lange en rijke traditie van religieuzen die kiezen voor een leven in afzondering. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding neemt u mee langs heremieten in de woestijn, kluizenaars in bossen, op bergen en in stadskerken en religieuzen in kloosters, abdijen en begijnhoven. Ze zonderen zich af van de wereld, op zoek naar stilte en eenzaamheid, en in die eenzaamheid naar zichzelf én God. Toch keren zij zich hierbij niet à¡f van de wereld, integendeel, zij staan wel degelijk à­n de wereld. In hun zoektocht naar God groeien ze van beslotenheid naar bevrijding, leggen ze tegelijk een weg af van deze wereld naar een andere. Daarin speelt het gebruik van beelden een belangrijke rol. Van de wereld onthult nooit eerder getoonde kunstschatten uit Vlaamse kerken, kloosters en abdijen en brengt ze naast nieuw en bestaand werk van Mario De Brabandere, Marlene Dumas, Ann Veronica Janssens en Gustave Van de Woestyne. Zowel oude als hedendaagse kunst geeft uitdrukking aan menselijke bekommernissen en formuleert antwoorden op vragen die vandaag nog even actueel zijn als eeuwen geleden. Want wie verlangt er soms niet naar zich af te zonderen van de wereld, ver weg van alle prikkels, op zoek naar rust en stilte? Van de wereld nodigt u uit binnen te treden in de intimiteit van de Abdij van Park. Sta stil, neem de tijd, en vooral: kijk. PARCUM is het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur in Vlaanderen. Het stelt religieus erfgoed voorop als basis voor dialoog en reflectie. PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen, veelal aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters, en met een bijzondere aandacht voor de betekenis van deze thema's en dit erfgoed in de multireligieuze en diverse samenleving van vandaag. Als dialoogmuseum zet PARCUM bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse mondiale thema's en religieus erfgoed,tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen... Met deze aanpak wil PARCUM betrokkenheid stimuleren bij bezoekers van allerlei achtergronden. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een plek voor kritisch en creatief denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog. PARCUM is een initiatief van CRKC vzw, in een partnerschap met de Vlaamse bisdommen, de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, de KU Leuven, de stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en de vzw Abdij van Park. Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding is de openingstentoonstelling van PARCUM.

Lees méér.

… minder taalfouten te maken

… je spijsvertering te optimaliseren

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief