Een menselijk drama met een hoge maatschappelijke kost

Jaar na jaar stijgen de burn-outcijfers onrustwekkend – niet alleen bij oudere werknemers, de procentuele toename is zelfs groter bij jongere werknemers. Dat is niet alleen triest voor het grote aantal mensen dat thuiszit, het kost de maatschappij ook veel geld – in 2019 door het RIZIV geschat op 1,5 miljard euro.

Daarenboven circuleren er ook heel wat misvattingen over de oorzaken van burn-out: het is een gevolg van een te hoge werklast, het verdwijnen van de grens tussen werk en privé, alleen perfectionisten vallen eraan ten prooi …

Een innovatieve, efficiënte methode om burn-out te voorkomen of aan te pakken

Psycholoog Gert Braeken is zich maar al te bewust van de problemen en misvattingen die gepaard gaan met burn-out. Met meer dan 30 jaar aan ervaring in HR-consultancy heeft hij het allemaal gehoord. In alle verhalen die hij professioneel beluisterde, herkende hij een gemeenschappelijke noemer: burn-out ontstaat wanneer mensen niet gerespecteerd worden in hun persoonlijke waarden.

In zijn boek Het burn-outvaccin maakt hij dit duidelijk aan de hand van getuigenissen, ervaring, feiten en wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt dat bepaalde persoonlijkheidstypen er vatbaarder voor zijn dan andere, maar ook dat die wetenschap en bepaalde vaardigheden je kunnen wapenen tegen burn-out. Dit is een praktisch boek, met theorie als stevige basis en achtergrond.

Meer info?

Het burn-outvaccin

Jaar na jaar stijgen de burn-outcijfers onrustwekkend. Dat is niet alleen zo bij oudere werknemers, de procentuele toename is zelfs groter bij millennials. Er circuleren nogal wat misvattingen over de oorzaken van burn-out: het is een gevolg van een te hoge werklast, van het verdwijnen van de grens tussen werk en privé, alleen perfectionisten vallen eraan ten prooi… In alle verhalen die Gert Braeken professioneel beluisterde, herkende hij een gemeenschappelijke noemer: wanneer mensen niet worden gerespecteerd in hun persoonlijke waarden en ze de vaardigheden missen om hier gepast op te reageren, is de kans reëel dat ze burn-outklachten ontwikkelen.   In Het burn-outvaccin maakt hij zijn stelling duidelijk aan de hand van getuigenissen, feiten en wetenschappelijk onderzoek én gaat hij op zoek naar een vaccin. Het blijkt dat bepaalde persoonlijkheidstypen vatbaarder zijn voor burn-out dan andere, maar ook dat meer kennis, zelfinzicht en bepaalde vaardigheden, zoals betrokken confronteren, je kunnen wapenen tegen burn-out.

€ 24,99

Gert Braeken

Gert Braeken is een psycholoog met meer dan 30 jaar ervaring in hr-consultancy. In de loop der jaren heeft hij meer dan 4000 mensen gescreend, gecoacht of getraind, waardoor hij snel patronen herkent in hun functioneren en hen goed kan inschatten op hun competenties, talenten, waarden en voorkeuren. Zijn boek is ontstaan vanuit zijn ergernis over alle misvattingen omtrent burn-out, een oprechte bezorgdheid om mensen met burn-outsymptomen te helpen én bedrijven de juiste preventietools in handen te geven om het welzijn op de werkvloer te verhogen.