In de 7de aflevering van het Verhaal van Vlaanderen leerden we over het ontstaan van België. In 1830 broeide in Brussel de opstand tegen de Nederlandse koning. Toen vond men overal de boodschap ‘WWWW’ terug.

Maar wat betekende die afkorting?
A. Willem Wij Willen Werk
B. Willem Word Weer Wonderlijk
C. Wij Willen Willem Weg
D. Wat Weet Willem Wel

Benieuwd naar het antwoord? Dat vind je hieronder in het fragment uit Het verhaal van Vlaanderen – De geschiedenis van de prehistorie tot nu, of scroll helemaal naar onder als je niet kan wachten!

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dient als buffer tegen het gevaarlijke Frankrijk. Amsterdam en Brussel fungeren als de twee hoofdsteden van het koninkrijk. In heel de Zuidelijke Nederlanden trekt men forten op om een eventuele Franse aanval af te slaan. Koning Willem I, een verre nakomeling van Willem van Oranje, sticht in 1817 in Gent een universiteit en laat het kanaal van Gent naar Terneuzen graven in functie van de Gentse industrie. De Engelse industrieel John Cockerill bouwt met de steun van Willem I een staalfabriek uit in het voormalige zomerkasteel van de Luikse prinsbisschop in Seraing.

Het wordt een van de grootste fabrieken voor stoommachines in Europa met de eerste hoogovens met cokesverbranding. De herenigde Nederlanden kennen echter te veel tegenstellingen. Het autoritaire gedrag van de koning wekt veel weerstand op, de onderlinge weerzin tussen de katholieken in het zuiden en de protestanten in het noorden is onoverbrugbaar, het bevoordelen van de Nederlandse taal in militaire en bestuurszaken ten koste van het Frans ligt te gevoelig bij de gegoede klasse in het zuiden, en het onderwijsbeleid dat te veel vanuit de staat vertrekt, en dus ingaat tegen de verlangens van katholieke kerk, zorgt voor een cocktail die tot revolutie leidt.

De mislukte oogst van 1830 zorgt voor torenhoge voedselprijzen en veroorzaken honger. In augustus van dat jaar vinden er in Brussel allerlei feestelijkheden plaats voor de verjaardag van de koning. Affiches kondigen feestelijk aan: ‘Maandag vuurwerk, dinsdag verlichting!’ maar erboven schrijft men minder feestelijk in grote letters: ‘Woensdag revolutie!’ ‘WWWW’ is een andere verontrustende boodschap: ‘Wij Willen Willem Weg’. In de gloednieuwe muntschouwburg vindt op 25 augustus een razend populaire operavoorstelling plaats. ‘De stomme van Portici’ van Daniel Aubert is een Franstalig spektakelstuk in vijf bedrijven waarin het hoofdpersonage geen noot zingt, omdat ze stom is. Het speelt zich af in Napels, waar een opstand uitbreekt tegen de koning van Spanje. De aria ‘Amour sacré de la Patrie’ zet de muntschouwburg in vuur en vlam. De toeschouwers springen uit hun stoelen en beginnen te schreeuwen: ‘Te wapen’, ‘Vive la liberté!’ en ‘À bas les Hollandais!’ Het publiek stroomt uit het operagebouw en de situatie loopt meteen uit de hand. In Brussel breken er rellen uit en de gewapende ordehandhavers vluchten de stad uit. Pas in de vroege uren van 26 augustus duikt er een legereenheid op die begint te schieten, maar ze slaagt er niet in het oproer onder controle te krijgen.

Koninkrijk België

In de loop van de ochtend trekken twee revolutionairen naar Marie Abts, professioneel naaister en eigenares van een stoffenwinkel op de Grasmarkt. De twee mannen maken zich zorgen dat de Franse vlag waarmee verschillende opstandelingen zwaaien, en die ook op de pui van het Brusselse stadhuis hangt, Frankrijk een vrijgeleide zou geven om België opnieuw op te eisen. Daarom vragen ze Marie Abts om een vlag te naaien in de kleuren van de Brabantse Omwenteling van meer dan veertig jaar geleden. Zo ontstaat de eerste Belgische driekleur, een vlag met horizontale strepen. Later worden die aangepast naar verticale, omdat anders de gelijkenis met de Nederlandse vlag te groot is.

Op 4 november 1830 vindt de Conferentie van Londen plaats en daar wordt na heel wat gepalaver beslist dat België een koninkrijk wordt.

De revolutionairen dromen van een nieuwe Belgische republiek. De grootmachten van Europa denken daar anders over. Op 4 november 1830 vindt de Conferentie van Londen plaats en daar wordt na heel wat gepalaver beslist dat België een koninkrijk wordt. Leopold van Saksen-Coburg en Gotha is voor hen de ideale kandidaat voor dat koningschap. De prins van Duitse afkomst verblijft in het Verenigd Koninkrijk. Leopold diende als militair in het Russische leger toen dat vocht tegen Napoleon. Hij is de jonge weduwnaar van de voormalige Britse kroonprinses en daarom nu een ideale huwelijkskandidaat voor een Franse prinses. Het perfecte profiel voor de grote mogendheden. Op 6 juni 1831 beslist het Belgische Congres om Leopold te aanvaarden.

 

 

Antwoord: Wij Willen Willem Weg. Vaak werden er nog acht W’s aan toegevoegd: ‘Wil Willem Wijzer Wezen Willen Wij Willem Weer’.

 

Verder lezen kan in Het verhaal van Vlaanderen van Harry De Paepe. Meer quizvragen vind je in de  Quizdoos (voor het hele gezin!).

Ontdek ook onze andere titels: