nieuws

Jonas Slaats ontkracht 7 misvattingen over religie in ‘Religie herzien’

Jonas Slaats, filosoof-antropoloog-theoloog en schrijver, maakt er zijn missie van om ons te doen nadenken over religie en hoe we ernaar kijken. In Religie herzien neemt hij 7 mythes over religie onder de loep.

Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maat­schappelijke debatten, bestaat er geen eenduidige definitie voor. Academici uit verschillende disciplines deden al talrijke voorstellen, maar die verschilden soms sterk van elkaar en geen enkele werd ooit algemeen aanvaard. Het is dan ook niet gemakkelijk om helder te bepalen waarover we spreken wanneer het religieuze aan bod komt.

De afwezigheid van zo’n definitie lijkt ons er echter niet van te weerhouden om er toch geregeld over te spreken. Want met of zonder definitie, meestal gaan we ervan uit dat we religies wel kunnen aanwijzen wanneer ze ergens aanwezig zijn. We hebben immers het gevoel dat ‘alles wat religieus is’ een aantal specifieke kenmerken vertoont. En die kenmerken vat filosoof Jonas Slaats in Religie herzien samen in een zevental veronderstellingen over religie.

Zo gaan we er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen, ondanks het feit dat we heel wat van die veronderstellingen dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijscurricula.

Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen en toont aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities wat er precies aan schort. Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt.

Kortom: dit boek is een must-read voor gelovigen, ongelovigen én atheïsten, met de verrassende boodschap dat het religieuze en het seculiere uiteindelijk weinig van elkaar verschillen.

 

 

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief