nieuws

Kevin Absillis pleit voor de herontdekking van Hendrik Conscience in ‘Het slechte geweten van Vlaanderen’

0

Hendrik Conscience, ons allen bekend, heeft een enorme invloed gehad op onze Vlaamse cultuur. “De man die zijn volk leerde lezen.” Maar bekijken we hem in de context van vandaag ook nog zo positief? Kevin Absillis onderzoekt in Het slechte geweten van Vlaanderen  hoe de visie op Conscience veranderde door de jaren heen.

Ons koloniale en racistische verleden spookt meer dan ooit door ons collectieve geweten. Straatnamen, boeken, standbeelden en oude gewoontes liggen onder vuur, vaak om begrijpelijke redenen.

Toch lijkt de grens tussen gezond schuldbesef en een verontwaardigingsverslaving stilaan te vervagen. Intussen wuiven identitaire bewegingen de misdaden van vroeger weg om plaats te maken voor een gevoel van fierheid. In deze sfeer wordt een gesprek over de ingewikkeldheid van het verleden erg moeilijk.

Het slechte geweten van Vlaanderen gooit het over een andere boeg. Navigerend tussen de schaamte van links en de eigendunk van rechts stuurt Kevin Absillis er in aan op de herontdekking van Vlaanderens aartsvader, Hendrik Conscience (1812-1883).

“Vandaag belichaamt Conscience voor velen het slechte geweten van Vlaanderen. De kunstenaar die lange tijd als grote volksontvoogder werd vertroeteld, roept geen trots meer op, maar afkeer, spot, schaamte en schuld. Hij wordt niet langer herinnerd als de man die zijn volk leerde lezen, maar als een bedrieger die zijn lezers gevaarlijke nationalistische en racistische opvattingen aanpraatte.” – Kevin Absillis

Ooit geprezen als de man die zijn volk leerde lezen, nu verguisd als de verspreider van ultranationalistisch, racistisch en kolonialistisch gedachtegoed. Meer dan wie ook belichaamt Conscience het slechte geweten van Vlaanderen. Maar waarom eigenlijk? Telt zijn omvangrijke oeuvre zoveel zwarte bladzijden? Wat vond hij bijvoorbeeld van migratie, slavernij en koloniale expansie?

Het slechte geweten van Vlaanderen zoekt het uit en demonstreert waarom een beschuldigde altijd het voordeel van de twijfel verdient.

Meer info?

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief