nieuws

Knack-interview met Jan Pauwels over ‘losbandige nonnen, kerkjuristen en andere intriges’

Jan Pauwels, woordvoerder van de christendemocraten, duikt tijdens zijn vrije tijd regelmatig in het archief van zijn thuisstad Dendermonde. Dankzij een passie voor schrijven ontstond zijn debuut Gekroonde Hoofdeneen historische roman over intriges in het dubbelklooster van Maria Troon.

De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de bisschop van Gent en het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde loopt stevig uit de hand. Wanneer Antoon Triest, de populaire bisschop van Gent, kwalijke geruchten over de levenswandel van de birgittinessen – de ‘gekroonde hoofden’ – in een dubbelklooster van Dendermonde opvangt, arresteert hij enkele zusters en stuurt hij de paters definitief weg. Maar daarop gebeurt wat iedereen onmogelijk acht: de zusters en paters komen in opstand tegen de bisschop, de collega’s bisschoppen weigeren hun steun, de politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken uit in de stad en de pauselijke rechtbanken geven hem ongelijk.

In een interview met Knack vertelt germanist Pauwels over zijn werk en passie voor historie. Vorige week haalde het interview bovendien de top 3 van meest gelezen Knack-artikels.

Met een aanstekelijke gedrevenheid doet Pauwels de ontstaansgeschiedenis van Gekroonde Hoofden uit de doeken. Enkele jaren geleden ontdekte hij een pamflet uit de 17de eeuw, boordevol verrassende ‘gebeurtenissen’ die zich afspeelden binnen de muren van het Maria Troon klooster. Gebeurtenissen waar heel wat losbandige nonnen aan te pas kwamen… Maar het boek is meer dan dat:

‘Het gaat […] om meer dan losbandigheid: het gaat ook om de kleinmenselijkheden en de machtsspelletjes van toen, die relevant zijn voor het leven van nu. Die wilde ik reconstrueren. Als je de historische realiteit rond Maria Troon in een fictieverhaal zou hebben gegoten, zou iedereen het te belachelijk voor woorden gevonden hebben wegens véél te vergezocht.’

Verder beschrijft hij ook de turbulente geschiedenis van het klooster, vertelt hij waarom bisschoppen alle macht hadden, en heeft hij het over zijn beslissing enkele expliciete seksscènes neer te zetten.

‘Er werd […] omfloerst naar [seks] verwezen: er staat in dat de nonnen ’s nachts op de kamer van de paters gingen ‘eten en drinken’. De verhoren waren anoniem, maar op basis van
details over de leeftijd van de nonnen en de tijd dat ze in het klooster vertoefden, heb ik er namen op kunnen plakken. Ze pasten mooi in het verhaal van de wulpse abdis Maria Spelders, die vooral jonge novices meesleepte in haar seksspelletjes, versus de deugdzame Odilia Van der Borcht, die minder succes had bij de jeugd.’

Het volledige Knack-interview met Jan Pauwels lees je hier: Van seksspelletjes tot het Vaticaan, het pikante kloosterleven volgens de woordvoerder van minister Schauvliege.

Overzicht

Jan Pauwels

Gekroonde hoofden

De Zuidelijke Nederlanden, van 1604 tot 1659. Een conflict tussen de bisschop van Gent en het dubbelklooster van Maria Troon in Dendermonde loopt stevig uit de hand. De schatrijke Antoon Triest, bisschop van Gent, reist per koets naar elke uithoek van zijn bisdom. Onvermoeibaar controleert hij pastoors en kloosterlingen, bouwt kerken en kapellen, geeft opdrachten aan beeldhouwers en schilders. Door zijn ijver blaast hij de kerk nieuw leven in. Hij is zowel de vriend van de aartshertogen als van het gewone volk, want hij schenkt zijn fortuin aan de armen en biedt hen voedsel en onderdak. Wanneer Triest kwalijke geruchten over de levenswandel van de birgittinessen – de ‘gekroonde hoofden’ – in een dubbelklooster van Dendermonde opvangt, arresteert hij kordaat enkele zusters en stuurt hij de paters definitief weg. Dan gebeurt wat iedereen onmogelijk acht: de zusters en paters komen in opstand tegen de populaire bisschop, de collega’s-bisschoppen weigeren hun steun, de politieke overheid saboteert zijn acties, rellen breken uit in de stad en de pauselijke rechtbanken geven hem ongelijk. Samen met Cornelis Ooms, zijn rechterhand, en Moeder Odilia, de nieuwe abdis van Maria Troon, bijt de bisschop zich vast in het onderzoek. Wat heeft zich precies afgespeeld achter de kloostermuren? Wie trekt echt aan de touwtjes van de opstand? Welke rol speelt het ‘ketterse’ jansenisme? Waar komt de schimmige advocaat van het klooster vandaan? Terwijl de pest de kerkhoven vult en de protestanten en de Fransen het grondgebied bedreigen, bekampen de machthebbers elkaar met intriges en gekonkel. Niet in hun eigen paleizen, maar op verplaatsing: in Maria Troon.

Lees méér.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief