In Het Klimaatboek verzamelde Greta Thunberg bijdragen van meer dan 100 vooraanstaande wetenschappers, leiders en activisten, om zo een overzichtswerk te maken dat de klimaatcrisis vanuit alle mogelijke hoeken bekijkt. Het eindresultaat is een boek dat glashelder aantoont en uitlegt hoe en waarom onze planeet verandert, en wat we nu moeten doen om het ergste te voorkomen.

Hieronder verzamelden we enkele reacties van lezers.

@readwithdagmar vat het boek als volgt samen op Instagram:

 ‘Het klimaatboek van Greta Thunberg is geen gewoon boek. Het is een verzameling van feiten, verhalen, grafieken en foto’s. Én het is ook een oproep tot actie.’

‘Het gaat over een grote range van onderwerpen (voor iedereen wat dus): van smeltende ijskappen, onze economie, fast fashion, en het uitsterven van diersoorten, tot pandemieën, verdwijnende eilanden, ontbossing en watertekorten.’

Omdat het boek zo veel verschillende stemmen en onderwerpen aan bod laat komen, vroegen we enkele lezers wat hen het meest verraste, verbaasde of choqueerde tijdens het lezen van Het Klimaatboek. 

1. De ernst van de situatie

Het Klimaatboek benadrukt dat we ons momenteel in een zeer serieuze situatie bevinden, waarin snel handelen cruciaal is.

@Looneybooks79 haalde de snelheid aan waarmee de klimaatopwarming zich manifesteert. Greta Thunberg benadrukt dat we klimaatverandering nog te vaak zien als ‘een traag, rechtlijnig en zelfs tamelijk onschuldig proces’, terwijl we in de realiteit steeds sneller op een ramp afstevenen: ‘Er zijn negatieve kantelpunten, punten waarna er geen weg terug is. En we weten niet precies wanneer we die zullen bereiken. Maar we weten wel dat ze akelig dichtbij komen’.

@Anneliestleest noemde dan weer de hoeveelheid CO2 die er al uitgestoten is, als een van de meest verrassende inzichten uit het boek:

‘De hoeveelheid CO₂ die tot nu toe is uitgestoten door het verbranden van fossiele brandstof en de milieuschade die door ons wordt aangericht, zijn genoeg om onze planeet te beïnvloeden in de komende 500.000 jaar. (!)’

Ook de mogelijkheid van vicieuze cirkels was voor haar een onrustwekkende conclusie uit het boek. Hoe meer ijs er smelt, hoe meer ijs er zal smelten, doordat er minder zonlicht weerkaatst wordt door het witte oppervlak van het ijs, waardoor de opwarming steeds sneller zal gaan.

‘Nooit heb ik hier zo ver over nagedacht. Niet alleen smelt het ijs, maar zorgt daardoor ook nog eens dat al het ijs nog sneller smelt…Een vicieuze cirkel zonder einde.’

2. Conflicten en ongelijkheid

Een ander thema uit het boek dat lezers verraste, is de link tussen de klimaatcrisis enerzijds, en conflict en ongelijkheid anderzijds. 

Aldus @Looneybooks79:

‘Dit wist ik niet of had ik nog nooit echt bij stil gestaan: niet enkel is er een kloof van ongelijkheid door klimaatverandering, ook is er blijkbaar groter kans op conflicten… hitte doet mensen sneller hun lontjes ontbranden… verklaart misschien de vele ruzies, mensen die plots rare dingen doen…’

Ook @Laurenbetweenthelines haalde dit thema aan:

‘Naast het feit dat er tal van informatie ‘binnenkomt’ in het boek, lees: je werd tijdens het lezen heel vaak met de neus op de feiten gedrukt, is mij ook bijgebleven dat de opwarming van de aarde ook invloed heeft op de kloof tussen arm en rijk. In bepaalde werelddelen meer dan elders. De grafieken op pagina 204 tonen aan dat de opwarming van de aarde niet enkel invloed heeft op de natuur, dat ondervinden wij NU in België al af en toe zelf. Maar ook dat het verder invloed heeft op het sterftecijfer en op die kloof tussen arm en rijk, wat het allemaal nog net iets ‘enger’ maakt. We kunnen dus (nog) niet altijd alle gevolgen waarnemen maar het is soms beangstigend om je te realiseren wat de bijkomende gevolgen zullen zijn.’

3. Klimaat en vluchtelingen

@Anneliestleest gaf ook aan dat de link tussen klimaat en het aantal mensen dat gedwongen is op de vlucht te slaan, een onrustwekkende conclusie was.

‘Nooit heb ik er bij nagedacht dat er mensen hun geboorteland ontvluchten omdat ze er simpelweg niet meer kunnen overleven. Vluchten omdat hun oogst elk jaar weer mislukt door steeds droger wordende  aarde, de uitblijvende regen en de onmacht over hun ooit zo krachtig groeiende gewassen. Bij de huidige opwarmingstrends kunnen 1,2 miljard mensen rond 2050 worden gedwongen te migreren. Onvoorstelbaar…’

@marieke_leest

4. De media

@Marieke_leest koos er een heel ander thema uit om te benadrukken, namelijk ‘wat de media kan bijdragen aan dit verhaal, aan de bewustmaking en aan het verspreiden van correcte feiten.’

In Het Klimaatboek stelt klimaatactivist George Monbiot: ‘Als je mij zou vragen welke sector de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de teloorgang van leven op aarde, zou ik antwoorden: de media.

Foto: @marieke_leest

5. De vleesindustrie

@kellyreadss vond het hoofdstuk over de impact van de vleesindustrie het interessantste.

‘Ik ben vegetarier geworden omdat ik gewoon geen dieren meer wou eten maar het is toch frapant om te weten dat de vleesindustrie zo een vervuiler is.’

Ook @Anneliesleest verbaasde zich erover dat onze voedselsystemen een van de meest vervuilende industrieën zijn.

‘Wij met zijn allen, blijven voornamelijk vleeseters. Maar het stopt natuurlijk niet bij de biefstuk op je bord. Er zit zoveel meer achter.’

6. Hoop

En tot slot gooide Els van @Dingendiefijnzijn het over een andere boeg en benadrukte zij net het hoofdstuk geschreven door Margaret Atwood, dat gaat over het niet opgeven van de hoop.

‘Ik eet geen vlees, vlieg niet, heb geen kinderen, loop mee in klimaatmarsen … en toch heb ik vaak een gevoel van hopeloosheid. Herkenbaar? Daarom vind ik het zo belangrijk wat Atwood in haar bijdrage schrijft, ze gaf me echt de moed om door te gaan. Ze schrijft dat ‘de klimaatcrisis multidimensionaal is en dat de oplossingen dat daarom ook moeten zijn’. Dit boek is dus echt een heel goed idee van Thunberg. Hoop en wilskracht hebben we nodig. Zoals Atwood ook schrijft: “’Geluk kan je afdwingen’, luidt een oud gezegde. Dus laten we wat geluk afdwingen.”’

Wil je graag meer weten over Het Klimaatboek? Hier vind je de inhoudstafel.

Bestel het boek:

Het Klimaatboek

Het Klimaatboek toont glashelder hoe de vele crises op onze planeet met elkaar samenhangen en vertelt de onverbloemde waarheid over hoe en waarom onze wereld verandert.
Greta Thunberg vroeg meer dan honderd vooraanstaande wetenschappers, leiders, activisten en publicisten om hun kennis met ons te delen. Van smeltende ijskappen tot inheemse soevereiniteit, van fast fashion tot de toekomst van onze voedselvoorziening en de bredere duurzaamheidscrisis: hun bevindingen zijn verwoord in overtuigende bijdragen over verandering, actie en veerkracht. Daarnaast deelt Greta haar eigen verhalen over haar leerproces – de protestacties en het blootleggen van greenwashing – en onthult ze hoezeer we ... lees meer in het ongewisse zijn gelaten.
Dat is een van onze grootste problemen, zo laat ze zien, maar ook onze belangrijkste bron van hoop. Alleen als we al deze zaken met elkaar verbinden, kunnen we duurzame oplossingen vinden. En zodra iedereen het hele plaatje kent, kunnen we in actie komen.

€ 30,00

Greta Thunberg

Greta Thunberg verwierf internationale bekendheid toen ze ging spijbelen voor een beter klimaat. Haar actie heeft onder scholieren wereldwijd navolging gekregen. Van haar verschenen de boeken Ons huis staat in brandNiemand is te klein om het verschil te maken en Het klimaatboek.