nieuws

Pieter Boussemaere over kernenergie

De afgelopen week waren kerncentrales hét gespreksonderwerp. Omdat er maar 1 Belgische centrale beschikbaar zal zijn in november, is er een grote kans op een stroomtekort.

Is werken met kernenergie nog wel zo’n goed idee? Het is een vraag die velen stellen. Pieter Boussemaere wijdt er in zijn boek Tien klimaatacties die werken een volledig hoofdstuk aan. We vatten de belangrijkste punten hier samen.

Pieter Boussemaere is niet radicaal tegen kernenergie. Hij begint met een eenvoudige uitleg van het kernsplitsingsproces om te eindigen met het feit dat kernenergie een koolstofarme energiebron is: er komen dus geen broeikassen vrij tijdens het proces. Kernenergie heeft twee voordelen: ten eerste kan het op een klein oppervlak enorm veel energie opleveren. Ten tweede kunnen onze kerncentrales de klok rond stroom leveren.

De opmars van kernenergie vertraagt al sinds het einde van de jaren tachtig.
Maar, zoals je waarschijnlijk zelf al zag aankomen, zijn er ook nadelen. En deze nadelen vullen toch wel veel meer bladzijden dan de voordelen. Als eerste haalt Boussemaere aan dat vooral de kostprijs en de veiligheidsrisico’s de reden zijn waarom kernenergie steeds meer aan een achteruitgang bezig is. Wie het nieuws de afgelopen maanden, of jaren, heeft gevolgd is bekend met de vele problemen met kerncentrales in België. De vraag of ze nog wel veilig zijn, werd al ettelijke keren gesteld.

En wat met kernafval? Ook dit is een belangrijk punt in het nadelenlijstje. Sinds het verbod op het dumpen van radioactief materiaal in zee, wordt het kernmateriaal in voorlopige opslagplaatsen bewaard. Alles behalve een ideale situatie dus.

Als laatste is er nog de voortdurende dreiging op een nucleaire ramp. Het gaat hier dan niet enkel over het aantal slachtoffers, maar ook de vele tienduizenden mensen die alles moeten achterlaten vanwege veiligheidszones en de grote gevolgen voor het milieu. Zo zal het bijvoorbeeld nog minstens honderd jaar duren voordat Chernobyl is schoongemaakt.

We moeten al in 2050 zo goed als klimaatneutraal draaien.
Ondanks dit alles zijn onderzoeksgroepen bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen kernenergie: vierdegeneratiekernreactoren. Maar Pieter Boussemaere  maakt duidelijk dat deze, zogenaamde ‘groenere kernenergie’, nog steeds in zijn kinderschoenen staat. Hij stelt dan ook de belangrijke vraag: wat als het te laat komt? Want de klimaatopwarming zorgt ervoor dat de wereld versneld moet overstappen op koolstofarme energie.

En het is net bij het vertragen van de klimaatopwarming dat jij een steentje kan bijdragen! In Tien klimaatacties die werken geeft Pieter Boussemaere namelijk tien klimaatacties mee die werken om de klimaatopwarming en de gevolgen daarvan onder controle te houden. Heb jij je exemplaar al?

Wil je meer weten over kernenergie, hernieuwbare energie en welke klimaatacties je kan ondernemen? Hieronder vind je een link naar het boek Tien klimaatacties die werken.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief