21 Beestachtige zaken

Donna Leon

21 Beestachtige zaken

21 Beestachtige zaken
    Wanneer het lichaam van een man gevonden wordt in een kanaal, staat commissario Brunetti voor een raadsel. Hij heeft weinig aanknopingspunten: het lichaam is dermate aangetast door de stroming dat de man onherkenbaar is geworden. Hij draagt niets bij zich en is niet als vermist opgegeven. Autopsie wijst uit dat de man leed aan de ziekte van Madelung, die een misvorming van het lichaam veroorzaakt.
    De sporen van deze zeldzame ziekte leiden naar de identiteit van de man, die als dierenarts werkzaam was in een slachterij. Het onderzoek doet Brunetti belanden in de wereld van de bio-industrie, waarna morele vraagstukken hem niet meer loslaten.