De schaduw van de bevrijding

Peter Schrijvers

De schaduw van de bevrijding

De schaduw van de bevrijding
€ 25.99
In september 1944 werd België bevrijd door de geallieerden. Op beklijvende wijze doet de Belgische historicus Peter Schrijvers het verhaal van de vernederende Duitse aftocht, een vaak machteloos Belgisch verzet en de euforische verwelkoming van de Angelsaksische bevrijders.   Na de bevrijding bleven de geallieerde troepen massaal aanwezig. Die periode behelst echter veel meer dan de clichés van chocolade, kauwgom en kussen. Op basis van talloze bronnen en getuigenissen onthult Peter Schrijvers de schaduwzijde van de bevrijding. Het nijpende gebrek bij de bevolking aan voedsel en kolen tijdens de winter stond in schril contrast met de overvloed waarmee de Verenigde Staten hun troepen verwenden. Bovendien groeide het ongenoegen over zedenverwildering, buitenechtelijke kinderen en prostitutie. In de zomer van 1945 haalde de bevolking dan ook opgelucht adem toen de geallieerde troepen zich terugtrokken.   Tegelijkertijd vormde de bevrijding, ondanks spanningen tussen burgers en soldaten, het begin van een onstuitbare opmars van de Angelsaksische – en vooral Amerikaanse – invloed, die België en de wereld voorgoed zou veranderen.