Heer Bommel en de Doorluchtigheid

Marten Toonder

Heer Bommel en de Doorluchtigheid

Heer Bommel en de Doorluchtigheid
    Vreemdelingen die met hun hoffelijke taalgebruik doen denken aan stereotiepe oosterlingen, strijken neer in Rommeldam. Met schijnbaar ongelimiteerde fondsen willen ze in rap tempo een aantal vernieuwende industrieën opzetten. Zo bieden ze Grootgrut aan om diens kruidenierszaak te vervangen door een gerobotiseerd distributiecentrum van ‘trendie voedsel’. De hoogtechnologische vernieuwers verbergen hun bedrijf achter een hoge muur. Gezien het verschijningsjaar van dit verhaal, 1974, is dit een sterk staaltje vooruitzien. De hedendaagse lezer ziet gemakkelijk een parallel met China, de opkomende supermacht die zijn invloed in de wereld vergroot door zich op alle continenten in te kopen in belangrijke takken van de industrie. In de Verenigde Staten is men dit inmiddels als een bedreiging van de nationale veiligheid gaan zien, en worden al te gretige opkopers van bedrijven geweerd. In Rommeldam echter verwelkomt men de vernieuwers, welwillend gestemd door gulle giften en schitterende toekomstvisioenen. Met muziek door Floor Minnaert.