Om wie wij waren

Gerda Van Erkel

Om wie wij waren

Om wie wij waren
€ 22.99
Als ze zes zijn, komt Mila hun leven binnengestapt. Op hun drieënveertigste stapt ze er, even dramatisch, weer uit. Hun wegen scheidden zich en kruisten elkaar, maar altijd bleven zij met elkaar verstrengeld. Ook de dood en kinderen liepen onlosmakelijk met hen mee. Hun achtergrond heeft onuitwisbaar een stempel gedrukt op wie ze zijn geworden: zowel het gezin waarin ze opgroeiden als de stad waar ze thuishoorden. Antwerpen, waar de geëscaleerde multiculturele verschillen de breuklijnen in de vriendschap wisselend aftekenden of overbrugden en ook hun professionele toekomst in zwart-wit stelden. Mila’s dood dwingt de anderen de balans op te maken: wie ze geweest zijn en wie ze nog kunnen – of willen – worden. De begrafenis zal hen opnieuw samenbrengen.

Over Om wie wij waren

Het vraagt tijd en concentratie om dit boek te lezen, en je hebt achteraf tijd nodig om de donkerte van complexe relaties, gedoemde of liefdevolle gezinssituaties en verloren dromen te overdenken. In die zin is de doorwerkte, indrukwekkende roman ook een eye-opener die tot nadenken stemt. En zal bijblijven.
Jet Marchau (Brugge Leest)
Een zeer rijk verhaal. […] Knap gedaan, puur genieten. Dit intense verhaal over vriendschap en verlangen naar verbinding geef ik graag 4 mooie sterren.