Religie herzien

Jonas Slaats

Religie herzien

Religie herzien
€ 22.99
Hoewel het concept ‘religie’ een kernthema vormt in onze maatschappelijke debatten, is een duidelijke definitie niet voorhanden. Toch hebben we de indruk dat we het fenomeen ‘religie’ wel kunnen aanwijzen wanneer het ergens aanwezig is en bestaan er heel wat veronder-stellingen over die we dagelijks aantreffen in allerhande krantenopinies, politieke debatten en onderwijs-curricula. Zo gaan we er vaak van uit dat religie zich in de eerste plaats op geloof baseert, dat religie op gespannen voet staat met wetenschap en dat er zonder religies veel minder geweld zou zijn. Het enige probleem is dat dergelijke veronderstellingen over het algemeen niet kloppen. Religie herzien bespreekt de zeven belangrijkste misvattingen over religie. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de verschillende tradities wordt duidelijk gemaakt wat er precies schort aan ons idee over religie.Wat we denken over religie komt niet overeen met wat religie is en dit boek laat zien dat het samenleven in een geglobaliseerde wereld daardoor onnodig bemoeilijkt wordt. Jonas Slaats is filosoof, theoloog en antropoloog. Als schrijver beweegt hij zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek.

Over Religie herzien

De auteur dwingt respect af voor zijn grote kennis van religieuze tradities, de souplesse waarmee hij tussen al die tradities laveert en de eenvoud waarmee hij ze presenteert aan een breed publiek. [...] Een indrukwekkende poging om de atheïstische en antireligieuze mythen van de seculiere samenleving te ontmaskeren.
Michaël van der Meer (Narthex)
Hyper-actueel is dit boek zonder meer. (...) Een aanrader. Ook en zeker in tijden van corona. Omdat het niet voor ‘hokjesdenkers’ is. We zitten al lang genoeg in ons kot.
Karl Apers ()
De documentatie waarover de auteur beschikt is duizelingwekkend. Het boek kwam duidelijk tot stand na veel reflectie en nog meer onderzoek in geschiedenis en religieuze typologieën van allerlei soort. (…) Het boek toont aan dat niemand vrij is van blinde vlekken, gisteren en vaak nog tot op vandaag.
Benoît Standaert ()
Dit is een must read. Polariserende debaters, opiniemakers of politici riskeren na het lezen van dit boek minder noten op hun zang te hebben.
Benoit Lannoo (Tertio)
Slaats heeft mij overtuigd.
Remco Ekkers (Tzum)

Uitgaven van Jonas Slaats.