Tom Poes en de vuursalamander

Marten Toonder

Tom Poes en de vuursalamander

Tom Poes en de vuursalamander
    Heer Bommel laat zich in met toverij. Enkele dubieuze kooplieden, die trouwe lezertjes bekend zullen voorkomen, voorzien hem van prijzige grondstoffen voor zijn magische bezigheden. Is het een resultaat van heer Bommels toverij dat een vuursalamander zich bij Bommelstein aandient of is dat puur toeval? Deze Agiel stelt zich voor als ‘een nietig voertuig van het astrale plan’. Ondanks zijn korte lijntje met het hogere blijkt hij grote belangstelling voor materiële zaken te hebben. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat hij in de eerdergenoemde dubieuze kooplieden gelijkgestemde kompanen treft.