Volg de pijlen

Monique van der Zanden

Volg de pijlen

Volg de pijlen
€ 12.99
In dit toneelleesboek op AVI-niveau E3 lezen twee lezers de teksten hardop voor. Ze voeren samen een soort toneelstukje op. Wie leest het grappigst voor met intonatie? En wie leeft zich het best in in zijn rol?