Waar is het lam?

Mustafa Stitou

Waar is het lam?

Waar is het lam?
€ 22.99
Een woordvoerder prijst een nieuw soort offerdier aan. De god van Abraham krijgt gezelschap van een stoet andere goden. Het haar van een vrouw valt uit omdat ze een hoofddoek draagt. Kunstenaars kruisigen een door vroeggeboorte gestorven chimpansee. In Waar is het lam? wordt een wereld neergezet die zowel archaïsch is als hedendaags, en waarin het drama van het offer vanuit verschillende invalshoeken benaderd wordt. Draait het offerritueel uiteindelijk om angstbezwering? Is het gevaar dat moet worden afgewend ingebeeld of reëel? De gedichten in Waar is het lam? vormen een associatief en indringend commentaar bij het Bijbelvers waaraan de bundel zijn titel ontleent – de vraag van Isaak aan zijn vader als de schrik hem, onderweg naar de offerplaats, om het hart slaat. Waar is het lam? is intrigerende en aangrijpende poëzie, waarin droom en werkelijkheid, vrees en verlangen constant op elkaar ingrijpen.