Wil je gelijk hebben? Of wil je gelukkig zijn?

Vaak doen we dingen waardoor we met anderen in strijd terecht komen. Dat gebeurt op sociale media en in onze gesprekken omtrent maatschappelijke thema’s, zoals de woke-beweging en de politiek. Maar ook op het werk en in onze persoonlijke relaties houden we al te vaak star vast aan eigen standpunten.

Rit Ornelis denkt in Het eigen gelijk na over polarisatie. Waarom is begrip tonen voor het perspectief van een ander zo moeilijk? Wat drijft ons naar polarisatie? En worden we daar wel gelukkig van?

Ieder heeft zijn kijk op een situatie en gaat uit van zijn gelijk. Het is geen kwestie van ‘gelijk hebben’; het is eerder een kwestie van verschillen in hoe iemand naar een situatie kijkt. De enige manier om deze verschillen te overbruggen is in elkaars schoenen te gaan staan.

Rit Ornelis gaat samen met jou op zoek naar wat ons ervan weerhoudt om bruggen te slaan, en wat er nodig is om dat wel te doen. 

“Ik maak me net als iedereen schuldig aan polariseren. Wanneer iemand mijn beleving of perspectief wegwuift als was het een irritante vlieg in de kamer, is er nog steeds ontploffingsgevaar. Iedereen heeft zijn ervaringen en gevoeligheden die meespelen. Daardoor besef ik dat het minstens even belangrijk is om te begrijpen waarom het zo moeilijk is om uit de egelstelling te komen. We dragen zo veel met ons mee wat niet zichtbaar is voor anderen.” – Rit Ornelis

Meer info?

Het eigen gelijk

Er is een groeiende tendens in onze maatschappij om het debat rond verschillende thema’s te kapen op basis van het eigen grote gelijk. Dat gebeurt binnen de wokebeweging en in de politiek. Maar ook op het werk en op persoonlijk relationeel niveau komen we al snel in een strijd terecht door vast te houden aan onze eigen standpunten. Waarom is begrip tonen voor het perspectief van een ander zo moeilijk? Wat drijft ons naar polarisatie? En worden we daar wel gelukkig van? In Het eigen gelijk gaat Rit Ornelis op zoek naar wat ons ervan weerhoudt om bruggen te slaan, ... lees meer en wat er nodig is om dat wel te doen.

€ 22,99

Rit Ornelis

Rit Ornelis is klinisch psychologe. Ze werkte meer dan 20 jaar in de bijzondere jeugdzorg en is nu preventieadviseur psychosociale aspecten bij een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. © Thomas Sweertvaegher