nieuws

Ros Beiaardlied

Sinds jaar en dag is Dendermonde in België en omstreken bekend als de Ros Beiaardstad. Om de tien jaar raken alle inwoners van de stad in de ban van hun eeuwenoude traditie. Een bewijs hiervan is het nog steeds levendige Ros Beiaardlied. De melodie van het lied dateert uit de 17 de eeuw en was oorspronkelijk het lied van de Pijnders. De tekst verwijst naar de historische rivaliteit tussen Dendermonde en Aalst.

Zing mee!

’t Ros Beyaert doet zyn ronde
In de Stadt van Dendermonde;
Die van Aalst die syn zoo quaet,
Omdat hier ’t Ros Beyaert gaet.

De Vier Aymonskinderen jent,
Met blancken sweirde in d’handt;
Ziet ze rijden,
’t Zijn de schoonste van ons landt!

O Dendermondenaren,
Blyft altyt den roem bewaeren
Van het peirt soo wyt vermaert,
Als den grootsten man op aerd.

De Vier Aymonskinderen jent,
Met blancken sweirde in d’handt;
Ziet ze rijden,
’t Zijn de schoonste van ons landt!

’t Ros Beyaert is ons glorie,
En benyt ge ons die victorie
Gy hebt nog veel min verstant
Als ons ridderros vaillant.

De Vier Aymonskinderen jent,
Met blancken sweirde in d’handt;
Ziet ze rijden,
’t Zijn de schoonste van ons landt!

’t Ros Beyaert doet zyn ronde
In de Stadt van Dendermonde;
Die van Aalst die syn zoo quaet,
Omdat hier ’t Ros Beyaert gaet.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief