nieuws

Waarom muren niet werken en samenwerking een must is

Dit jaar en volgend jaar zetelt België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een van de machtigste internationale organisaties ter wereld. In Waarom muren niet werken dienen diplomaten Peter Van Kemseke en Ingmar Samyn doemdenkers van antwoord. Tegelijk houden ze optimisten scherp over internationale samenwerking. 

In 2019 en 2020 zetelt België voor de zesde keer in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een van de machtigste internationale organisaties ter wereld. Heel fijn, hoor ik u denken, maar what’s in it for us?

Hoe belangrijk universele mensenrechten ook zijn, is het daarom echt nodig om duizenden kilometers van huis een dictator te onttronen? Spelen er bij een interventie vaak geen andere belangen dan humanitaire? Kunnen diplomaten in New York wel mee beslissen over onze veiligheid? En moet ook Europa daarin geen actievere rol spelen? Terechte vragen, waar dit boek dieper op ingaat.

Waarom muren niet werken dient doemdenkers van antwoord en houdt tegelijk de optimisten scherp. Nu populisme terrein wint en ‘soevereiniteit’ een buzzword is geworden, vereisen grensoverschrijdende dreigingen zoals terrorisme, klimaat- verandering, illegale migratie, schendingen van de mensenrechten en humanitaire crisissen nieuwe vormen van internationale samenwerking. Een grotere rol toekennen aan een autonomere Europese Unie én aan het lokale niveau biedt oplossingen.

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief