nieuws

Wat als… scheidingen beter verliepen?

In 2016 werden 44.725 huwelijken uitgesproken, en waren er 23.583 scheidingen. Op 1000 huwelijken eindigen er 426 met een echtscheiding. 15% tot 20% van de scheidingen gaat gepaard met een jarenlang conflict.  

Er is geen succesrecept voor een scheiding of voor het ouderschap na een scheiding. Maar dit betekent niet dat er niets te veranderen is aan de manier waarop we scheiden of als samenleving met een scheiding omgaan.  Gelukkig gescheiden gaat op zoek naar antwoorden op veelgestelde vragen rond (vecht)scheidingen. Kaat Schaubroeck verdiepte zich in recent wetenschappelijke inzichten en werkte samen met vijf experts.

Enkele vragen die aan bod komen zijn:

  1. Hoe vertel je dat je weg wilt?
  2. Hoe maak je afspraken over de kinderen?
  3. Is verblijfsco-ouderschap altijd de beste keuze?
  4. Wat als je echt niet meer met je ex kunt praten?
  5. Wat zijn je rechten en plichten als je niet getrouwd bent?

Kaat Schaubroeck haalt in Gelukkig gescheiden aan dat de emotionele kant van een scheiding niet genegeerd mag worden. Hoe objectief we het soms ook willen aanpakken, we blijven mensen.  Daarom besteedt ze veel aandacht aan de vraag waarom een scheiding zoveel pijn doet en hoe je ondanks alles overeind kunt blijven. Ze doet dit zonder te oordelen over ouders die in een vechtscheiding verwikkeld zitten, want ook zij kiezen hier niet bewust voor. Haar doel is om het schuldgevoel bij deze ouders weg te nemen. Dit doet ze door genuanceerd naar conflicten te kijken en hardnekkige mythes te ontkrachten zoals dat je als goede ouders in alle omstandigheden moet blijven praten.

Een andere mythe die vanaf het begin wordt ontkracht is dat er vandaag te veel scheidingen zijn. Dat één op de drie huwelijk strandt, betekent nog niet dat we te snel scheiden. Misschien trouwen we wel te vlug? Het eerste hoofdstuk van Gelukkig gescheiden begint dan ook bij het prille begin, het moment waarop een koppel gaat samenwonen of besluit te trouwen. Van ruzies of scheiding is er dan nog geen sprake, maar het is wel het moment om belangrijke gesprekken te voeren en vragen te stellen die latere problemen in een relatie kunnen voorkomen: willen we kinderen, welke hobby’s wil je eventueel opgeven als je gaat samenwonen en waar zie jij ons over tien jaar?

Naast aandacht voor wat we voelen, heeft Kaat Schaubroeck ook oog voor de juridische kant van een scheiding. Ze is er, samen met enkele juristen, van overtuigd dat als bij het begin alles duidelijk en eerlijk geregeld is, er heel wat latere ruzies worden voorkomen. Als je bijvoorbeeld als je gaat trouwen een huwelijkscontract overweegt, kan dit een latere scheiding vlotter laten verlopen. En voor wie denkt dat het dan lijkt alsof je je scheiding al plant voordat je bent getrouwd: op het moment dat je een levensverzekering afsluit hoop je toch ook niet op het overlijden van de andere?

Gelukkig gescheiden maakt van conflicten, borden die door de keuken vliegen en een andere keuze dan verblijfsco-ouderschap geen taboe. Aan de hand van nieuwe inzichten en juridisch advies helpt het boek je op weg om na je scheiding het schuldgevoel los te laten en opnieuw geluk te vinden.

“We moeten echt erkennen dat het goed genoeg is wanneer ouders na een scheiding niet elke week met elkaar over de kinderen overleggen, zolang kinderen maar de kans krijgen om een goede band te hebben met elk van hun ouders apart.”

Op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws via onze nieuwsbrief