Een recent artikel in ZigZagHR focuste op de link tussen het welzijn van medewerkers en de leiderschapsstijl in de organisatie.

 

De stijl van leidinggeven [bepaalt] tot 32% van het mentaal welzijn en tot 24% van de performantie van werknemers. 54% van wie een toxische leidinggevende heeft, loopt risico op burn-out en 38% kan zelfs elk moment uitvallen.’

 

Toch hanteert maar een derde van de leidinggevenden in België de juiste leiderschapsstijl.

Het onderzoek van Securex en KU Leuven definieert drie verschillende profielen van leidinggevenden waarmee werknemers in contact komen: ondersteunendtoxisch en ongedefinieerd leiderschap. Die leiderschapsstijlen bepalen 32% van het burn-outrisico bij werknemers. Slechts één op drie (33%) werknemers heeft een ondersteunende leider die burn-outrisico helpt voorkomen.

Het hele artikel kan je hier lezen.

Twee boeken die dieper ingaan op welzijn op het werk en de invloed van leiderschap daarop zijn Het burn-outvaccin van Gert Braeken en Werkgeluk van Dajo De Prins.

Hoe wordt een burn-out veroorzaakt?

Volgens Gert Braeken is het een misverstand dat burn-out veroorzaakt wordt door perfectionisme of door te hard werken. In alle verhalen die hij professioneel beluisterde, herkende hij een gemeenschappelijke noemer: wanneer mensen niet worden gerespecteerd in hun persoonlijke waarden en ze de vaardigheden missen om hier gepast op te reageren, is de kans reëel dat ze burn-outklachten ontwikkelen.

Uiteraard is hierbij de rol van de leidinggevende van groot belang, maar niet alle mensen die door een bepaalde leidinggevende aangestuurd worden, zullen burn-outklachten krijgen. Dit komt omdat sommige werknemers beter gewapend zijn tegen de uitdagingen.

Lees meer in:

Het burn-outvaccin

Jaar na jaar stijgen de burn-outcijfers onrustwekkend. Dat is niet alleen zo bij oudere werknemers, de procentuele toename is zelfs groter bij millennials. Er circuleren nogal wat misvattingen over de oorzaken van burn-out: het is een gevolg van een te hoge werklast, van het verdwijnen van de grens tussen werk en privé, alleen perfectionisten vallen eraan ten prooi… In alle verhalen die Gert Braeken professioneel beluisterde, herkende hij een gemeenschappelijke noemer: wanneer mensen niet worden gerespecteerd in hun persoonlijke waarden en ze de vaardigheden missen om hier gepast op te reageren, is de kans reëel dat ze burn-outklachten ontwikkelen.   In Het ... lees meer burn-outvaccin maakt hij zijn stelling duidelijk aan de hand van getuigenissen, feiten en wetenschappelijk onderzoek én gaat hij op zoek naar een vaccin. Het blijkt dat bepaalde persoonlijkheidstypen vatbaarder zijn voor burn-out dan andere, maar ook dat meer kennis, zelfinzicht en bepaalde vaardigheden, zoals betrokken confronteren, je kunnen wapenen tegen burn-out.

€ 24,99

Wat is de sleutel tot werkgeluk?

Hoe komt het dat zo veel mensen zich niet goed voelen op het werk? Dat is de vraag die Dajo De Prins zich stelt in Werkgeluk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat negen op tien mensen zich niet betrokken voelen bij hun werk. De ‘klassieke’ geluksleer werkt niet om dit probleem op te lossen.

In dit boek reikt Dajo De Prins oplossingen en tips aan voor werkenden, maar ook voor leidinggevenden. Want het is belangrijk dat ook zij willen bijdragen tot het werkgeluk van hun werknemers.

Lees meer in:

Werkgeluk

De meeste en beste uren van ons volwassen leven brengen we door op het werk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst negen op de tien mensen zich niet betrokken voelen bij hun werk én dat veruit de meesten zich tijdens het werken niet goed voelen. Dat is slecht nieuws voor werknemers én werkgevers. Werkgeluk is immers niet alleen bepalend voor ons levensgeluk, het is onontbeerlijk voor bedrijven en overheden die goed willen presteren. In dit boek legt Dajo De Prins uit waarin werkgeluk bestaat, waarom werken velen ongelukkig maakt, waarom de oplossingen uit de ‘klassieke’ geluksleer niet werken en ... lees meer wat we dan wel moeten doen om het tij te keren. Het recentste wetenschappelijk onderzoek naar werk en geluk vormt daarbij de leidraad. Zo komt de auteur tot een reeks aanbevelingen en tips voor werkenden en organisaties. Werkgeluk is een boek voor hen die de arbeidsmarkt betreden, voor werknemers die meer voldoening in hun werk zoeken en voor bedrijven die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het werkgeluk van hun werknemers. Het is een oproep om na de coronacrisis niet terug te vallen in oude gewoontes, maar om geluk eindelijk de centrale plaats te geven die het verdient in werk.

€ 29,99