Walden

Henry David Thoreau

Walden

Walden
€ 25.99
€ 24.99
€ 14.99
Een tijdloze klassieker over natuur en bezinning 
In 1845 trok Henry David Thoreau de bossen in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje aan de oever van Walden Pond om te lezen, te denken en te schrijven. Hij kwam terug met een tekst die een van de grootste werken in de wereldliteratuur zou worden. In Walden koppelt Thoreau enthousiaste natuurobservaties en filosofische bedenkingen aan een pleidooi voor een betere samenleving. Meer dan honderdvijftig jaar na de eerste druk inspireert deze unieke tekst nog steeds wereldwijd lezers tot reflectie en bezinning. 
In De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid spreekt een meer geëngageerde Thoreau. Hij weigerde belasting te betalen aan een bewind dat slavernij en de oorlog tegen Mexico goedkeurde, en werd daarvoor een nacht in de gevangenis gezet. Thoreau verdedigt het recht en zelfs de plicht van iedere burger om ongehoorzaam te zijn aan een onrechtvaardige regering. 
‘Geen enkel mens heeft zijn ideeën welluidender en passioneler verwoord dan Henry David Thoreau.’ - Martin Luther King 
‘De 19de-eeuwer Henry David Thoreau is een schrijver voor alle tijden: hippie, groene denker en antiglobalist avant la lettre.’ - NRC Handelsblad

Uitgaven van Henry David Thoreau.