Medianetwerk Plus reikt jaarlijks twee prijzen uit: de prijs voor het religieuze (christelijke) boek en de prijs voor het spirituele boek. Standaard Uitgeverij krijgt in elke categorie één nominatie.

De gelovige atheïst van Sander Herremans maakt kans op de prijs voor het spirituele boek

“De auteur vertrekt vanuit het huidige geloofsbeeld, waardoor dit boek interessante uitspraken doet over religies vandaag. Het boek is vlot geschreven en nodigt uit tot kritisch nadenken. Een jonge auteur, atheïst, die door inzichten, ervaringen en opleiding op zoek gaat naar de waarde van religies en hiervoor het atheïsme als interpretatiekader gebruikt. Het werk is typisch eclectisch, postmodern. De auteur ondergraaft het simplisme van sommige atheïstische pleidooien. Inhoudelijk is er een verwantschap met geloven. Het is een lezenswaardig en origineel boek over religie”, zegt de jury.

Paus Franciscus. De conservatieve revolutionair van Emmanuel van Lierde maakt kans op de prijs voor het christelijke boek

“Emmanuel van Lierde heeft met dit boek een bijzonder scherp en genuanceerd portret geschreven van paus Franciscus. De kerkvorst stond hem interviews toe en de auteur was zelf meermaals van dichtbij getuige van toespraken en uitspraken van deze paus. Deze voor een journalist bevoorrechte situatie stelt de auteur in staat het pontificaat van Franciscus helder te analyseren en een portret de tekenen van een paus, die op zijn zachtst uitgedrukt een zeer eigen koers vaart en die op essentiële terreinen de kerk een toekomst wil verzekeren. De auteur is alleszins een bevoorrechte getuige en het boek is dan ook zeer fascinerende schets van 10 jaar paus Franciscus .

Het  is competent geschreven en betrouwbaar. Het is verstandig samengesteld en bouwt op diverse beschouwingen over de functie van de paus in de actuele kerk,” oordeelt de jury.