De digitalisering heeft onze wereld sterk veranderd, en dat is zeker zo voor kinderen en jongeren. Zoals Gabor Maté en Gordon Neufeld opmerken in hun boek Laat je kind niet los:

Tegenwoordig zijn bijna alle tieners in België en Nederland aangesloten bij minstens één online sociaal netwerk (Facebook, Messenger, Whatsapp, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok…). 98 procent gebruikt dagelijks een chatdienst.’

Als ouder is het niet gemakkelijk om te weten hoe je best kan omgaan met dit internetgebruik van je kind. Hieronder vind je het advies uit drie verschillende boeken over opvoeding: Wat denkt mijn kind nu echt?Wat denkt mijn tiener nu echt? en Laat je kind niet los

 

Jonge kinderen en de digitale wereld

‘Je kind is een digital native,’ stellen Tanith Carey en Angharad Rudkin in Hoe denkt mijn kind nu echt?, een boek dat 100 situaties in het leven met jonge kinderen schetst en tips geeft hoe je hierop als ouder kunt reageren.

Technologie wordt een normaal onderdeel van ons leven; kinderen groeien op met apparaten en gaan eerder online. Ouders moeten zorgen dat hun kind van jongs af aan digitaal vaardig is.

12 tips om als ouder om te gaan met het internetgebruik van je kind

1. Beperk schermtijd. Deskundigen bevelen voor 2- tot 5-jarigen maximaal één uur schermtijd aan.

2. Geef het goede voorbeeld. Reserveer tijd om met je kinderen door te brengen en leg je gsm dan weg.

3. Zorg voor schermvrije momenten. Ban apparaten tijdens maaltijden, bij thuiskomst en tijdens uitjes.

4. Zoek veilig. Stel in overleg met je kind een lijst met favorieten op van websites en kindveilige zoekmachines.

5. Koop een wekker. De regel ‘één uur voor het slapengaan geen scherm’ voorkomt dat het licht de slaap verstoort.

6. Gebruik technologie nuttig. Laat je kind niet passief naar iets kijken. Leer en creëer samen.

7. Maak technologie zichtbaar. Houd apparatuur in gezamenlijke ruimten, zodat je kunt zien hoe hij/zij het internet gebruikt.

8. Blijf praten. Laat merken dat je op de hoogte bent van de digitale wereld. Vraag je kind naar zijn/haar digitale ervaringen.

9. Zeg ‘nee’ tegen een telefoon. Wacht ten minste tot je kind 10 is voor je hem/haar een telefoon geeft.

10. Laat je kind zijn/haar eigen grenzen bewaken. Zeg tegen je kind dat hij/zij, als hij/zij iets ziet wat hem/haar van streek maakt, de laptop sluit of de tablet omdraait en het aan een volwassene vertelt.

11. Respecteer leeftijdsbeperkingen. 

12. Geen elektronische oppas. Vervang voorlezen voor het slapengaan nooit door een game. 

 

Lees meer in:

Wat denkt mijn kind nu echt?

Wat denkt mijn kind nu echt? schetst 100 levensechte situaties die je als ouder met je kind kunt meemaken. Kruip in het hoofd van je kind – peuters, kleuters en jonge kinderen denken anders dan volwassenen – zodat je rustig en passend kunt reageren. Kom meer te weten over de ontwikkelingsfasen die je zoon of dochter in de leeftijd van 2 tot 7 jaar doorloopt, leer hun woorden te interpreteren en hun gedrag te ontcijferen, zodat je vol zelfvertrouwen het juiste doet en zegt. Alle herkenbare situaties komen aan bod: slapen, eten, koppigheid, emoties, feestjes, maar ook ernstige thema’s als ... lees meer ziekte en dood. Wat denkt mijn kind nu echt? is een praktische gids voor moderne ouders om hun kind beter te begrijpen en op de juiste manier te reageren.

€ 15,00

 

Tieners en sociale media

Bij tieners speelt sociale media een grote rol in hun leven. In Wat denkt mijn tiener nu echt? wijden anith Carey en Angharad Rudkin er verschillende hoofdstukken aan. 

Social media maken het tieners mogelijk voortdurend contact te hebben met vrienden. Tieners hebben echter hulp nodig om een balans te vinden, zodat schermtijd niet ten koste gaat van werkelijke activiteiten.

8 tips om als ouder om te gaan met het sociale media-gebruik van je tiener

1. Een gezondheidskwestie. Leg uit dat de mooiste vriendschapsmomenten plaatsvinden in de echte wereld en dat hatelijkheden op sociale media mensen ongelukkig kunnen maken.

2. Leer hem/haar kritisch zijn. Laat je tiener zich van tevoren afvragen waarom hij/zij een foto wil posten. Probeert hij/zij populair te lijken of goedkeuring te scoren om een beter gevoel te krijgen? Beseft hij/zij dat leeftijdgenoten een bewerkte reeks ‘hoogtepunten’ van hun leven laten zie?

3. Leg uit dat sociale media je verleiden. Leg uit dat add-ons, zoals locatietrackers die laten zien waar vrienden zich bevinden, en streaks, beloningen voor het constant terugkeren naar je scherm, bedoeld zijn om fomo (fear of missing out) aan te wakkeren. Als een tiener eenmaal ziet hoe social media hem proberen te beïnvloeden, is de kans groter dat hij deze trucjes zal weerstaan.

4. Voer telefoonvrije zone’s in. Geef het goede voorbeeld door je eigen socialmedia- en telefoongebruik te beperken.

5. Praat over grenzen. Tieners zien misschien al in dat social media erg kunnen afleiden. Werk als een team. Stel een app voor die elke dag een grens stelt aan het gebruik van social media, waarbij jij ook kunt zien wanneer die bereikt is.

6. Geef aan wat voor gevoel telefoons ons geven. Misschien merkt je tiener dat constante updates erg kunnen afleiden en dat hij zich afgewezen voelt wanneer een vriend liever naar een scherm tuurt dan met hem praat. Wijs ook op de fysieke symptomen van overmatig telefoongebruik, zoals vermoeide ogen en rugpijn, en dat het hem ook te veel kan worden.

7. Noem het ‘gouden uur’. Hoe meer tijd tieners online zijn, hoe groter de kans dat ze met cyberpesten te maken krijgen, blijkt uit onderzoek. 1 uur per dag wordt als lang genoeg gezien om bij te blijven met leeftijdgenoten, en kort genoeg om gedoe te vermijden.

8. Digitale zonsondergang. Pubers met overmatig telefoongebruik hebben 52 procent meer kans dat ze minder dan 7 uur per nacht slapen, wat van invloed is op hun gezondheid, welzijn en schoolwerk. Zorg dat er geen apparaten mee naar boven gaan en stel een schermvrij uur in voor het slapengaan.

 

Lees meer in:

Wat denkt mijn tiener nu echt?

Een tiener opvoeden voelt soms als een rollercoaster. Je kind is groter geworden, evenals de problemen waarmee je misschien te maken krijgt. Het brein van een puber ondergaat net zoveel veranderingen als dat van een peuter, alleen staan de emoties nu flink onder invloed van een krachtige cocktail van hormonen.   Wat denkt mijn tiener nu echt? behandelt de meest voorkomende scenario’s waarmee je als ouder van een puber te maken kunt krijgen. De auteurs houden die tegen het licht van de nieuwste inzichten over de ontwikkeling van het brein. Ze bespreken de misverstanden die kunnen ontstaan, ze leren je ... lees meer diep ademhalen en effectieve methoden gebruiken om situaties waarin de emoties hoog oplopen op het moment zelf te bedaren. Daarnaast bieden ze langetermijnstrategieën om de relatie met je tiener te verbeteren. Lastige problemen worden aangepakt, zoals omgaan met groepsdruk en examenstress tot zelfverwonding, drugs en anticonceptie.   Wat denkt mijn tiener nu echt? is een praktische gids voor moderne ouders om hun tiener beter te begrijpen en op de juiste manier te reageren. Kortom, om hun tiener te begeleiden op zijn of haar reis naar volwassenheid.

€ 15,00

 

Verbondenheid met leeftijdsgenoten

Vaak denken we dat mensen zo vaak op het internet zitten omdat we daar zo veel informatie kunnen vinden, en zoveel bronnen van afleiding. Volgens de auteurs van Laat je kind niet los zijn dit echter niet de belangrijkste redenen waarom mensen, en vooral jongeren, zo veel tijd online spenderen.

Onze primaire en dominante behoefte [is] het samenzijn. We willen verbondenheid, geen feitelijke informatie. Mensen – vaak als volwassenen maar vooral als onvolwassen jonge personen – zijn gretig op zoek naar informatie over onze hechtingsstatus. We willen zekerheid dat we thuishoren bij degenen die we belangrijk vinden.

In Laat je kind niet los pleiten Gabor Maté en Gordon Neufeld voor meer aandacht voor de hechting tussen ouder en kind. Kinderen en jongeren vertonen tegenwoordig meer hechting aan leeftijdsgenoten dan vroeger, waardoor invloed van oudere generaties afneemt. De digitale revolutie heeft deze verandering alleen maar versterkt.

Volgens Gabor Maté en Gordon Neufeld is de oplossing voor veel problemen die zich voordoen in het digitale leven van tieners, het zorgen voor een hechte band tussen ouder en kind. 

 

Lees meer in:

Laat je kind niet los

Voor velen voelt ouderschap niet meer als vanzelfsprekend aan. Kinderen lijken ook minder aan te nemen van volwassenen en hebben minder ontzag voor ouders en andere opvoeders. Vaak nemen leeftijdgenoten de belangrijkste plaats in hun leven in. Zij zijn de nieuwe referentie van onze kinderen bij het vormen van hun gedrag, identiteit, normen en waarden. Dit alles wordt nog versterkt door de alomtegenwoordige sociale media. Kinderen raken daardoor in de war en de hechtheid van het gezin wordt ondergraven.   In Laat je kind niet los legt dr. Neufeld uit hoe deze oriëntatie op leeftijdgenoten de natuurlijke leiderschapsrol van de ... lees meer opvoeders, die kinderen nodig hebben om zich ten volle te ontplooien en van hen te leren, ondermijnt. Een hechte band is de sleutel. Hij legt uit hoe je moeilijke situaties aanpakt en hoe je de relatie met je kinderen kunt versterken of herstellen. Zij ontwikkelen zich het best tot onafhankelijkheid en veerkracht vanuit die veilige relatie. Een kind moet zijn ouders vertrouwen en op hen kunnen leunen totdat het zelf een eigen persoon is geworden. Ouders moeten daarom weten hoe ze dat vertrouwen krijgen.

€ 24,99