Van 7 tot 10 maart 2024 tovert Oostende zich in een boekenstad met FAAR. Een aantal van onze auteurs zijn erbij. Zie hier een handig overzicht.

Ben je al van plan om te komen? Klik hier om alvast tickets te kopen.

Stefan Hertmans

OPENINGSAVOND: DENKEN OVER MORGEN MET VERREKIJKERS LIEKE MARSMAN, THOMAS HERTOG, STEFAN HERTMANS EN JAMES ENSOR (WOUTER DEPREZ)

FAAR vraagt aan een aantal kritische, geëngageerde geesten om hun blik scherp te stellen op een deeltje van de maatschappelijke horizon. Om te focussen op tendensen die hen opvallen die anderen schijnbaar lijken te ontgaan, en om dit vervolgens uit te vergroten tot een essay dat iets zegt over onze tijd. De verrekijkers zoomen in om vervolgens uit te zoomen.

Lieke MarsmanThomas Hertog en Stefan Hertmans doen dit elk vanuit hun eigen referentiekader, perspectief en buikgevoel. Wouter Deprez kruipt voor deze gelegenheid in de huid, en in de pen, van James Ensor.

Tijdens deze feestelijke openingsavond gaan deze Verrekijkers, die allen beschikken over de gave om woorden te geven aan de onderstroom, met gastvrouw Ruth Joos en gastheer Bert Bultinck in gesprek.

Wat zien zij wat wij niet zien? Wat is vandaag onderbelicht? Waarover moeten we praten als we het over morgen hebben?

De vier Verrekijkers krijgen ook een centrale plek in het programma. Hun essays vormen de kapstok voor de openingsavond, maar aansluitend duiken ze ook op op andere momenten tijdens het festival.

8 maart van 20:00 tot 22:00. Prijs: 15€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

OVER LEVEN EN WERK: STEFAN HERTMANS EN BAS HEIJNE IN GESPREK

Bas Heijne en Stefan Hertmans kennen elkaar van in de coulissen van het literaire veld, maar nog nooit ontmoetten ze elkaar voor een publiek gesprek over leven en werk. Beiden zijn ze scherpe, kritische getuigen van hun tijd. Ze weten als geen ander woorden te geven aan de tijdsgeest en belichamen op die manier wat literatuur in maatschappelijke zin kan betekenen. Beiden blikken ze terug op een schrijverscarrière die inmiddels enige decennia omspant, waardoor ze niet één, maar meerdere tijden zagen passeren. Welke veranderingen zien ze als ze vooruit- en terugblikken? Hoe zijn we als mens en samenleving geëvolueerd de voorbije decennia? En in welke richting evolueren we verder?

We zijn verguld dat FAAR Bas Heijne en Stefan Hertmans voor de eerste keer op een podium kan samenbrengen voor een richtinggevend gesprek.

Verschuivingen

Als er één zin is die sinds jaren in het bewustzijn van Stefan Hertmans galmt, is het de uitspraak die Viktor Klemperer ooit, tijdens het nazibewind, haast terloops, te midden van ellende en onzekerheid, met vaste hand in zijn beroemde dagboeken noteerde: ‘De tijdgenoot weet niets’. Wat kun je zeggen over de eigen tijd?
Eén ding voelen we allen, overdenkt Stefan Hertmans in zijn lucide Verschuivingen: dit is een tijd van overgang naar iets wat we nog maar heel gedeeltelijk beginnen te begrijpen. Allen zijn we getuigen, ook al weten we slechts gedeeltelijk waarvan; in elk geval van onze ... lees meer moeilijk te ontcijferen actualiteit – en de verschuivingen die we elke dag voelen zonder ze te kunnen duiden. In even erudiete als sensitieve overdenkingen gaat Stefan Hertmans het avontuur aan om iets van deze tijdgeest te grijpen, om dat vast te leggen wat ons in de waan van de dag ontglipt.

€ 22,99

De essays

Inspirerende essays van een briljant denker.
Over literatuur, theater en muziek, en van maatschappelijke tot filosofische onderwerpen Stefan Hertmans heeft een imposant oeuvre van proza en poëzie op zijn naam staan, maar hij is ook een grootmeester in de essayistiek. De grandioze ontvangst van zijn meest recente essaybundel Verschuivingen bewijst eens te meer hoezeer hij als denker de tijdgeest aanvoelt.
Johan Reyniers, lezer van het eerste uur van het werk van Stefan Hertmans en hoofd dramaturgie bij ita, heeft uit Hertmans’ essays een ruime selectie gemaakt en daarin een geheel eigen ordening aangebracht, die nieuwe samenhangen en verbanden blootlegt. De ... lees meer enorme diversiteit aan onderwerpen in de teksten blijft fascineren en vormt een bron van inspiratie voor onze huidige wereld. Deze grote, tweedelige uitgave bevat ook een aantal kortere essays en teksten voor tijdschriften en weekbladen die nooit eerder werden gebundeld, wat deze feestelijke uitgave tot een uniek geheel maakt. In De essays wordt opnieuw duidelijk dat Hertmans niet alleen een uitzonderlijk dichter en romanschrijver is, maar ook een essayist van de eerste rang.

€ 75,00

10 maart van 11:00 tot 12:30. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Jonas Van der Slycken

DENKEN OVER MORGEN: OVER ECONOMISCHE (WAN)HOOP MET JONAS VAN DER SLYCKEN EN PIET RUIG

De kloof tussen arm en rijk neemt almaar toe. Een kleine groep superrijken wordt steeds rijker terwijl de afstand met de mensen zonder noemenswaardig vermogen steeds groter wordt. Econoom Jonas Van der Slycken verdiept zich in zijn boek Genoeg voor iedereen in mogelijke toekomstscenario’s en gidst ons naar een economie waarin iedereen goed kan leven. Hoe kunnen we bloeien zonder te groeien? Hoe evolueren we naar een systeem waarin de sterkste schouders daadwerkelijk de zwaarste lasten dragen?

Piet Ruig opent het gesprek met een essay over vooruitgang, rouw en de klimaatcrisis. Hij studeerde politieke economie en filosofie in Londen en Leuven, en werkte als researcher voor de VPRO-documentaire Planet Finance.

Als journalist is hij vooral geïnteresseerd in economische ongelijkheid, de EU, en de financiële sector.

Genoeg voor iedereen

Terwijl mens en planeet snakken naar een adempauze draait de huidige groei-economie onverzadigbaar door. Genoeg voor iedereen werpt een nieuwe blik op onze economie. Dit grondig onderbouwde en behapbare boek leest als een gids naar een economie waarin iedereen goed kan leven. Hoe en vooral met welke concrete voorstellen kunnen we bloeien zonder te groeien?

€ 19,99

09 maart van 10:30 tot 11:30. Prijs 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Meredith Greer & Anaïs Van Ertvelde

BEDENKTIJD: HANDICAP, EEN BEVRIJDING MET MEREDITH GREER EN ANAÏS VAN ERTVELDE

Meredith Greer en Anaïs Van Ertvelde brachten onlangs beiden een boek uit. Meredith debuteerde met Bedenktijd, een mengeling van autobiografisch proza, essayistiek en poëzie over rouw (na een abortus), transities en menselijkheid. Vrijwel tegelijkertijd verschijnt Handicap. Een bevrijding, waarin Anaïs ‘handicap’ onderzoekt als een politieke conditie: hoe het onze blik op kunst, seks, werk, intimiteit, burn-out, burgerschap, verzet en op wie we zelf zijn beïnvloedt – al hebben we dat zelden door.

Op FAAR interviewen ze elkaar over hun recente boeken, de vorm en de zoektocht naar een taal om hun inzichten te verwoorden.

Bedenktijd

Wat gebeurt er met de verliezen die we liever vergeten en het verdriet dat niemand ziet? Meredith Greer ondergaat in complete isolatie een abortus. Te midden van een orkaan vol rouw, woede en verdriet begint ze te schrijven. Ze raakt gefascineerd door de magische, vervreemdende en verwoestende effecten van liminaliteit. Haar onderzoek naar onderwerpen als onzichtbaarheid, de verbeelding van verdriet en de onvermijdelijkheid van vergeten, verweeft ze met poëzie, proza en rauwe herinneringen. Het resultaat is een ingenieus boek waarin Greer de grenzen tussen genres tart en de mogelijkheden van de taal probeert op te rekken waar die tekortschiet. In de traditie van ... lees meer Susan Sontag, Olivia Laing en Claudia Rankine schept Greer met Bedenktijd een besef van wat het is om mens te zijn en vast te zitten in een tussentijd.

€ 22,99

9 maart van 12:30 tot 14:00. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Soetkin Bulcke

EXPEDITIE ONDERWIJS: VOOR EN IN DE SCHOOLBANKEN MET SOETKIN BULCKE, FILIP ROGIERS EN WOUTER DUYCK

Het Vlaamse onderwijs krijgt het in de media hard te verduren. Geen enkel land gaat even snel achteruit in internationale vergelijkingen. Ons lerarentekort wordt steeds schrijnender, de kelderende PISA-resultaten geven allesbehalve hoop… Wat kunnen we doen? Soetkin Bulcke en Filip Rogiers besloten om zelf in de realiteit van het hedendaagse onderwijs te duiken. Soetkin besloot na twintig jaar in de journalistiek deeltijds les te gaan geven en belandde voor klassen die al maanden geen leerkracht meer gezien hadden. Filip schoof mee aan achteraan in de klas en in de leraarskamer en noteerde er succesverhalen en tegenslagen. Beiden stellen ze vast: buiten de schoolpoort hebben we echt geen idee van hoe het er op school echt aan toegaat. Virginie Platteau gaat met beide ervaringsdeskundigen in gesprek en nodigt ook psychologieprofessor en onderwijsexpert Wouter Duyck uit om zijn kritische blik te werpen op de staat van ons onderwijs. Hoe krijgen we dit terug op de rails?

Expeditie onderwijs

Een mix van memoir, essay en onderzoek die leidt naar de sleutel tot de onderwijsvernieuwing waar we al zo lang op wachten.   Door alle berichten over het lerarentekort besluit Soetkin Bulcke na twintig jaar in de journalistiek deeltijds les te geven in een school in Antwerpen. Van de ene dag op de andere staat ze voor klassen die al drie maanden geen leerkracht Nederlands of Engels meer gezien hebben. Het onderwijsdiploma dat ze lang geleden behaalde, helpt haar niet bij de realiteit van een hedendaagse klas. Als daar ook nog een pandemie bij komt, moet ze in een paar ... lees meer weken tijd een totale ommekeer maken.   Met vallen en opstaan krijgt ze grip op haar klassen, dankzij haar creativiteit, die haar helpt bij het bedenken van goede lessen. Tegelijk groeit haar verbazing, omdat we buiten de schoolpoort geen idee hebben van hoe het er op school echt aan toegaat.

€ 22,50

9 maart van 13:30 tot 14:30. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Ish Ait Hamou

DENKEN OVER MORGEN: IDENTITEIT IN TWEEVOUD, MET CHRISTINA DE WITTE EN ISH AIT HAMOU

Christina De Witte – bekend als illustratrice onder de naam Chrostin – en Ish Ait Hamou groeiden beiden op tussen twee culturen. Een eigen identiteit vormen was voor beiden geen sinecure. Maar wat is ‘identiteit’ precies? Wat doe je als je nergens echt bijhoort en ook je ook in je eigen gemeenschap op uitsluitingsmechanismen botst? Op FAAR voeren Christina en Ish een gevoelig gesprek, met een grote liefde voor de verschillende culturen die onderdeel zijn van hun identiteit. Paola Verhaert gaat met hen in gesprek.

De theorie van de 1 of 2

Waarom zijn wij Marokkanen angstig als iemand uit onze gemeenschap een positie bekleedt waar we zelf van droomden? Waarom is het succes van onze broer of zus geen succes voor ons allen, maar maakt het ons benauwd en leidt het tot een moeilijke onderlinge relatie?     In De theorie van ‘de 1 of 2’ zoekt Ish Ait Hamou naar verklaringen en antwoorden op deze levensbepalende vragen. Via zijn persoonlijke ervaringen ontleedt hij de patronen die aan die benauwdheid en afgunst ten grondslag liggen: echo’s uit het verleden en gesloten deuren in het heden.

€ 18,50

9 maart van 14:00 tot 15:00. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Noël Slangen

HET DNA VAN KINDERARMOEDE, MET NOËL SLANGEN, AMIR BACHROURI EN ANNE SCHEPERS

1 op 7. Zoveel kinderen groeien in Vlaanderen op in kansarmoede. Dat betekent niet alleen een persoonlijk drama voor de kinderen en hun ouders, maar heeft ook gevolgen voor de volgende generatie: het risico dat het kind zelf een arme ouder wordt, is groot. Ook de samenleving betaalt dus de prijs voor kinderarmoede. Tine Hens gaat in gesprek met experten en ervaringsdeskundigen: Noël Slangen, voorzitter van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting, geeft een brede inkijk in dit alarmerende fenomeen. Oorzaken, hardnekkige mythes en contraproductieve stereotypen worden afgetoetst aan concrete voorstellen én aan de kijk van ervaringsdeskundigen Amir Bachrouri en Anne Schepers.

Het DNA van kinderarmoede

Een op de zeven kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. En hun aantal neemt nog elk jaar toe. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, opgroeien in schaarste beïnvloedt het hele verdere leven. Het risico dat het kind later zelf een arme ouder wordt, is groot. Ook de samenleving betaalt dus de prijs voor kinderarmoede.   In Het DNA van kinderarmoede gaan Peter Adriaenssens en Noël Slangen, de vorige en de huidige voorzitter van het Kinderarmoedefonds, dieper in op het fenomeen. Ze brengen oorzaken in kaart, weerleggen hardnekkige mythes en contraproductieve stereotypen over kinderarmoede en formuleren concrete ... lees meer voorstellen.   De opbrengst van dit boek gaat naar de strijd tegen kinderarmoede.

€ 22,99

9 maart van 15:00 tot 16:00. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Heleen Debruyne

WIE SCHRIJFT ER/DE GESCHIEDENIS? OVER VROUWEN EN HUN BIOGRAFIE EN VROUWEN ALS BIOGRAAF: MET JOSEPHINE ROMBOUTS, SARAH DE GRAUWE EN NADIA NSAYI

In dit programma voeren Heleen Debruyne en Loulou Drinkwaard twee opeenvolgende gesprekken, die inhoudelijk nauw met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd uniek.

1. Josephine Rombouts en Sarah De Gauwe over opmerkelijke vrouwen

Josephine Rombouts en Sarah De Grauwe zijn allebei gefascineerd door vrouwen die een opmerkelijke rol spelen in de geschiedenis. Sarah De Grauwe verdiepte zich in de fascinerende levensloop van Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt. Ze wordt de amazone van de Franse Revolutie genoemd, maar haar rol werd lang onderbelicht. In haar boek ‘Opmerkelijke vrouwen’ verdiept Josephine Rombouts zich in de levens van vorstinnen en kokkinnen, vrouwelijke wetenschappers en ondernemers die schier onmogelijke hordes moesten nemen om tot hun bijzondere prestaties te komen. Ook hun verhalen zijn onderbelicht gebleven. Tegelijk valt op dat vrouwelijke biografen aan een inhaalbeweging zijn om de puntjes op de ‘i’ te zetten en om deze opmerkelijke vrouwen in de geschiedenis in de schijnwerpers te zetten. Met Heleen Debruyne gaan beide auteurs in gesprek over deze noodzakelijke rechtzetting, maar ook over de weg die we nog af te leggen hebben.

2. Nadia Nsayi over Nele Marian

Nadia Nsayi boog zich als biograaf over het leven en werk van Nele Marian, een van de eerste schrijfsters van Afrikaanse afkomst in Europa. In de jaren 30 verscheen Poèmes & Chansons waarin ze koloniaal onrecht op aangrijpende wijze beschrijft. De poëziebundel behoort tot de belangrijkste werken uit de Congolese literatuur. Toch is haar naam amper bekend. Nadia Nsayi dook in de archieven en bezocht symbolische plaatsen om het complexe leven van Nele Marian te reconstrueren met de grote geschiedenis op de achtergrond. Ze staat stil bij Marians werk en erfenis en legt opvallende parallellen met haar eigen leven. Loulou Drinkwaard, schrijver en oprichter van uitgeverij Wilde Haren, gaat met Nadia Nsayi in gesprek over deze bijzondere zwarte dichteres. Want als vrouwelijke kunstenaar is het al geen sinecure om een een plek te verwerven in de geschiedenis, maar over vrouwen van kleur weten we al helemaal bitter weinig.

De huisvriend

Terwijl in de late jaren zestig de hele wereld lijkt te veranderen, blijft in het burgerlijke, katholieke West-Vlaanderen veel bij het oude. Zo gaat het gezin uit De huisvriend wekelijks naar de kerk, voor de vorm. Daarna wordt er gegeten, gedronken en naar Maria Callas geluisterd, vaak in het gezelschap van Albert, de rijke, excentrieke huisvriend. Hij betaalt ook alle gezinsvakanties naar de chique Europese oorden van plezier. Maar onder dat laagje van luxe en het goede leven schuilen onuitspreekbare, destructieve verlangens. Waarom fluisteren moeders dat zij hun kind niet bij Albert achter durven laten? En waarom lijkt liefde in ... lees meer dit milieu zo vaak een transactie?

Heleen Debruyne vond de inspiratie voor De huisvriend in brieven en dagboeken van haar grootouders. Dit zette haar aan tot een verkenning van moederschap, liefde en intimiteit. Een met milde spot geschreven verhaal over hoe het verleden koppig blijft doorwerken.

€ 22,99

9 maart van 10:30 tot 12:00. Prijs 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

NARRATIVES NOW #1: EI, FOETUS, BABY – TRUDY DEHUE, ELLEN VERRYT, FRANÇOISE DEDRIE & BAHAREH GOODARZI

KAAP lanceert een krachtige vierdelige reeks over zwangerschap, adoptie, identiteit en (niet)moederschap. Moderator, columniste en feministe Heleen Debruyne neemt ons mee op een ontdekkingsreis doorheen de geschiedenis van zwangerschap en zwangerschapsbeëindiging, (gedwongen) adopties (binnen de katholieke kerk) en de zoektocht naar uniciteit en identiteit, het moederschap en niet-moederschap en de historiek van donorconceptie in België en Nederland. Door de bril van het heden kijken we naar de verhalen van het verleden. Aan het woord komen moeders en niet-moeders. Fictie en non-fictie schrijfsters. Historica’s en donorkinderen. Wat ze delen is het geschreven woord. Taal. Om te begrijpen. Om te verwerken. Om te delen.

Emeritus hoogleraar Trudy Dehue ontrafelt de verhalen achter feiten over zwangerschap en zwangerschapsbeëindiging. Wat gebeurt er precies in de zwangere buik? Die vraag proberen mensen, meestal mannen, al eeuwenlang te beantwoorden. In Ei, foetus, baby herschrijft Dehue de geschiedenis vanuit het standpunt van de vrouw. Ze laat zien hoe machteloos vrouwen jarenlang waren, met gruwelijke gevolgen en gaat in gesprek met Ellen Verryt, coördinator bij Dokters van de Wereld, over hoe de huidige abortuswetgeving anno vandaag nog steeds kwetsbaren de illegaliteit induwt. Francoise Dedrie, centrumverantwoordelijke bij LUNA West-Vlaanderen (centrum voor verantwoord ouderschap) vervoegt het gesprek. Met een verhuis van Oostende naar Brugge in het verschiet, om een betere infrastructuur en bereikbaarheid te bekomen, gaat het centrum terug naar haar roots want LUNA is destijds nog in de illegaliteit gestart in Brugge.

Maar zwangerschapsbeleving en zwangerschapsbeëindiging zijn ook een intersectionele ervaring. Docent bij de academie verloskunde en promovenda bij de afdeling verloskunde wetenschap Amsterdam UMC, Bahareh Goodarzi, kaart in dit gesprek de onderwerpen aan waarvoor ze zich dagelijks inzet; meer inclusie, diversiteit, participatie en anti-discriminatie in de geboortezorg.

De huisvriend

Terwijl in de late jaren zestig de hele wereld lijkt te veranderen, blijft in het burgerlijke, katholieke West-Vlaanderen veel bij het oude. Zo gaat het gezin uit De huisvriend wekelijks naar de kerk, voor de vorm. Daarna wordt er gegeten, gedronken en naar Maria Callas geluisterd, vaak in het gezelschap van Albert, de rijke, excentrieke huisvriend. Hij betaalt ook alle gezinsvakanties naar de chique Europese oorden van plezier. Maar onder dat laagje van luxe en het goede leven schuilen onuitspreekbare, destructieve verlangens. Waarom fluisteren moeders dat zij hun kind niet bij Albert achter durven laten? En waarom lijkt liefde in ... lees meer dit milieu zo vaak een transactie?

Heleen Debruyne vond de inspiratie voor De huisvriend in brieven en dagboeken van haar grootouders. Dit zette haar aan tot een verkenning van moederschap, liefde en intimiteit. Een met milde spot geschreven verhaal over hoe het verleden koppig blijft doorwerken.

€ 22,99

10 maart van 11:00 tot 12:30. Prijs 9€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Lisa Weeda & Heleen Debruyne

NACHT VAN DE RAZERNIJ – I.S.M. THEATER AAN ZE

FAAR en Theater aan Zee slaan de handen in elkaar voor een ‘festival in het festival’ op zaterdagavond en -nacht, deze keer in het teken van een van onze basisemoties: boosheid. Enter: Nacht van de Razernij, over woede als scheppende kracht. Boosheid heeft vaak een negatieve connotatie: we zijn bang van boosheid. Hierdoor hebben we eigenlijk ook nooit echt geleerd deze levensnoodzakelijke emotie te uiten.

Maar wat is boosheid precies? Waar situeert deze emotie zich in het lichaam? Hoe kunnen we kwaadheid uiten op een positieve manier? Tijdens de Nacht van de Razernij gaan we aan de slag met de constructieve kracht van razernij: ‘rage against the dying of the light’, zoals de dichter Dylan Thomas wist. Verwacht je aan literaire gesprekken en voordrachten, afgewisseld met workshops boksen en extatisch dansen om de hoog opgelopen emoties te kanaliseren.

Dans dans revolutie

Het is de nacht waarop de dorpelingen van Utsjelinavka het kwaad, de duivel en het duister uitdrijven. Het is de dag waarop Toni twee kinderlijken ophaalt tijdens haar body drop off-dienst. Het is de ochtend waarop de dode soldaat Danylo wakker wordt gedanst door een Nederlands meisje. Het is de tijd waarin we wegkijken. Dit is Dans dans revolutie, een boek waarin Lisa Weeda in vier welhaast magische verhaallijnen het gevecht aangaat met westsplaining, de machteloosheid van de al negen jaar slepende Russisch-Oekraïense oorlog en de arbeidsmigratie in Europa.
De oude tijden hebben ons maar al te vaak verraden, schrijft ze, ... lees meer maar onze dans, als een heel smal steegje waar je zijlings net nog je lichaam doorheen kan proppen om aan de andere kant van iets te geraken, heeft ons altijd op het nippertje gered.

€ 21,99

De huisvriend

Terwijl in de late jaren zestig de hele wereld lijkt te veranderen, blijft in het burgerlijke, katholieke West-Vlaanderen veel bij het oude. Zo gaat het gezin uit De huisvriend wekelijks naar de kerk, voor de vorm. Daarna wordt er gegeten, gedronken en naar Maria Callas geluisterd, vaak in het gezelschap van Albert, de rijke, excentrieke huisvriend. Hij betaalt ook alle gezinsvakanties naar de chique Europese oorden van plezier. Maar onder dat laagje van luxe en het goede leven schuilen onuitspreekbare, destructieve verlangens. Waarom fluisteren moeders dat zij hun kind niet bij Albert achter durven laten? En waarom lijkt liefde in ... lees meer dit milieu zo vaak een transactie?

Heleen Debruyne vond de inspiratie voor De huisvriend in brieven en dagboeken van haar grootouders. Dit zette haar aan tot een verkenning van moederschap, liefde en intimiteit. Een met milde spot geschreven verhaal over hoe het verleden koppig blijft doorwerken.

€ 22,99

9 maart van 19:30 tot 01:00 (10 maart). Prijs: 25€. Koop hier je ticket.

Zie hier meer informatie.

Jutta Borms

EN ZE LEEFDEN NOG LANG, GEZOND ÉN GELUKKIG: EEN GESPREK MET SANDRA BEKKARI EN JUTTA BORMS

Met ‘Lang leve(n) gezond’ begeleidt voedingsdeskundige en bestsellerauteur Sandra Bekkari ontelbaar veel mensen op weg naar een gezondere levensstijl. Gesteund door de laatste wetenschappelijke inzichten over voeding, beweging en gezondheid inspireert Sandra op drie vlakken: gezond eten, slim bewegen en optimaal opladen. Bij ‘optimaal opladen’ hoort ook voedsel voor de ziel. Met Word je eigen dokter gaat arts Jutta Borms dieper in op de holistische geneeskunde en geeft ze een vernieuwend inzicht in ziekten en kwalen. Wie een langdurige fysieke klacht heeft, blijft beter niet op het louter lichamelijke niveau de oorzaak zoeken. Dan is er iets meer aan de hand.

Sandra en Jutta zijn het eens dat mind en body veel sterker samenhangen dan we denken. In dit gesprek geven ze tips om lichaam en geest meer in evenwicht te brengen, iets waar we allemaal baat bij hebben!

Word je eigen dokter

Maak nader kennis met holistische geneeskunde: laat oude denkpatronen los, leer je lichaam beter voelen, ga de confrontatie met jezelf aan en durf ook ongemak en pijn te voelen. Holistisch arts Jutta Borms leert je hoe je dat doet, wat erbij komt kijken en waarom dit je leven kan veranderen.   Als patiënt ga je naar de dokter met een klacht. Van die klacht wil je zo snel mogelijk verlost worden. Je dokter schrijft je een middel of therapie voor, die slaat aan of niet, en indien niet ga je op zoek naar iets anders. Zelden stelt iemand de vraag: ... lees meer waarom heb je precies die klacht? Wat vertelt ze je?   In dit boek geeft dokter Jutta Borms je een vernieuwend inzicht in ziekten en kwalen. Ze gaat op zoek naar het echte verhaal achter je hoofdpijn, rugpijn, vermoeidheid, slaapproblemen of buikpijn, de ontstekingen die telkens terugkomen, je nek- en schouderpijn, je neerslachtigheid of zelfs depressiviteit.   Want: ‘Je kunt lang alles wegredeneren met je hoofd, maar op een bepaald moment zegt je lichaam “halt”. Jouw lichaam spreekt een eigen taal, je moet er alleen naar willen luisteren. Wie een langdurige lichamelijke kwaal of klacht heeft, blijft beter niet op het louter lichamelijke niveau de oorzaak zoeken. Dan is er iets meer aan de hand. Je mind beïnvloedt je body veel meer dan je denkt.’

€ 25,99

9 maart van 12:00 tot 13:00. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

BUITENZWEMMEN | DUIK MEE IN DE ZEE MET JUTTA BORMS!

Intussen is het een vaste waarde tijdens het FAAR-weekend: zwemmen in zee. Ontdek de helende effecten van koudwaterzwemmen met holistisch arts Jutta Borms en neem zelf een frisse duik in de Noordzee.

Het zijn vaak de simpelste dingen die je vrijheid en geluk doen ervaren. Ontdek hoe onstuimig, tevreden, verrukt of voldaan je je voelt na deze ochtendduik en geniet daarna rustig van een deugddoend ontbijt.

Geïnteresseerde baders kunnen na het zwemmen in een schrijfkabinet in gesprek gaan met een schrijver. Dit kadert binnen het project Superlifico van De Letterie tijdens het Ensorjaar 2024.

Word je eigen dokter

Maak nader kennis met holistische geneeskunde: laat oude denkpatronen los, leer je lichaam beter voelen, ga de confrontatie met jezelf aan en durf ook ongemak en pijn te voelen. Holistisch arts Jutta Borms leert je hoe je dat doet, wat erbij komt kijken en waarom dit je leven kan veranderen.   Als patiënt ga je naar de dokter met een klacht. Van die klacht wil je zo snel mogelijk verlost worden. Je dokter schrijft je een middel of therapie voor, die slaat aan of niet, en indien niet ga je op zoek naar iets anders. Zelden stelt iemand de vraag: ... lees meer waarom heb je precies die klacht? Wat vertelt ze je?   In dit boek geeft dokter Jutta Borms je een vernieuwend inzicht in ziekten en kwalen. Ze gaat op zoek naar het echte verhaal achter je hoofdpijn, rugpijn, vermoeidheid, slaapproblemen of buikpijn, de ontstekingen die telkens terugkomen, je nek- en schouderpijn, je neerslachtigheid of zelfs depressiviteit.   Want: ‘Je kunt lang alles wegredeneren met je hoofd, maar op een bepaald moment zegt je lichaam “halt”. Jouw lichaam spreekt een eigen taal, je moet er alleen naar willen luisteren. Wie een langdurige lichamelijke kwaal of klacht heeft, blijft beter niet op het louter lichamelijke niveau de oorzaak zoeken. Dan is er iets meer aan de hand. Je mind beïnvloedt je body veel meer dan je denkt.’

€ 25,99

10 maart van 09:00 tot 10:30. Prijs 10€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.

Paul Verhaeghe

APOCALYPSOFIE: LISA DOELAND IN GESPREK MET PAUL VERHAEGHE

Lisa Doeland confronteert ons in haar boek Apocalypsofie met het illusoire karakter van de ‘Groene droom’. Filosoferen is leren om te sterven, stelden onder andere Socrates en Montaigne. In tijden van ecologische catastrofe moeten we echter niet alleen met onze sterfelijkheid om leren gaan, maar ook met onze ‘uitsterfelijkheid’. Hoe kan de filosofie ons leren om uit te sterven? ‘Wat als er niemand meer over is om überhaupt nog de vraag te stellen naar het goede, het ware, en het schone?’ Paul Verhaeghe las het boek en schreef er een bevlogen en geëngageerde bespreking over op zijn boekenblog. Tine Hens modereert op FAAR deze ontmoeting tussen beiden.

Onbehagen

Een gevoel van onbehagen maakt deel uit van ons mens-zijn. Ondanks de welvaart op alle vlakken neemt de onrust in onze maatschappij toe. Paul Verhaeghe laat in dit boek zien dat iedere tijd een eigen gevoel van onbehagen kent, met de daarbij horende typische problemen – zoals in onze tijd een burn-out, het imposter syndroom of de angst om uitgesloten te worden. Hoe kunnen wij onze huidige samenleving typeren, op welke manieren bepaalt die ons als individu, en welk onbehagen sluit daarbij aan? Zijn er verifieerbare verklaringen voor dit onbehagen, in de praktijk van de zorg, het onderwijs en de ... lees meer arbeidsorganisatie? In Onbehagen kiest Paul Verhaeghe voor een wetenschappelijk onderbouwde analyse, wars van op ideologie gebaseerde kritieken en utopische oplossingen. In zijn herkenbare vlotte en toegankelijke stijl gidst hij ons langs inzichten in deze tijd en verwachtingen voor onze toekomst.

€ 24,99

10 maart van 13:30 tot 14:30. Prijs: 7€. Koop hier je ticket.

Zie hier voor meer informatie.