De kus van Dabrowski

Chris Van Camp

De kus van Dabrowski

De kus van Dabrowski
€ 23.99
Chris Van Camp neemt de lezer mee in de laatste zeven levensdagen van haar hoogbejaarde moeder. Ze hebben wel vaker afscheid genomen, met stille trom of slaande deuren. Voor de moeder was ‘wat dé mensenzouden denken’van levensbelang, terwijl voor de dochter de waarheid over haar bastaardschap levensnoodzakelijk was. Uitgerekend in die woordeloze, intense lange dagen komt de auteur het boek van de vergeten Poolse Kazimierz Dabrowski tegen. Zijn positieve desintegratie theorie, die al dat vallen en opstaan rechtvaardigt, voelt als thuiskomen. Het verklaart haar té felle emoties, haar onnoemelijke pijn, haar zucht naar autonomie, maar ook haar veerkracht. Deze aha-erlebnis zorgt ervoor dat ze haar deviante jeugd en de bijbehorende vloedgolf van haarscherpe, vaak pijnlijke herinneringen als haar ware erfenis gaat koesteren.

Over De kus van Dabrowski

'De kus van Dawbrowksi' is de enige kus die mag deze dagen. Het is een kus die lang nazindert en diep onder de huid kruipt. Zelden heeft een relaas van een moeder-dochter-relatie me zo diep beroerd. Ik heb dit boek ademloos en met een brok in de keel gelezen, van begin tot eind, soms met tranen in de ogen, soms met een glimlach op de lippen. Dat Chris een scherpe pen had, wist ik al lang, maar nu ze ze in liefde en mededogen gedoopt hebt, heeft ze een klein meesterwerk geschreven. Dat meen ik uit de grond van mijn hart!
Diane Broeckhoven ()
'De kus van Dabrowski' is een geschenk. Chris Van Camp is onverbiddelijk ten opzichte van zichzelf, haar stervende moeder en daardoor onszelf. Ontroerend zonder sentimenteel te worden, ongenadig zonder liefdeloos te zijn, scherp zonder de ware zachtheid te verloochenen, herkenbaar zonder clichés te laten paraderen.
Jeroen Olyslaegers ()
Een familiegeschiedenis met haakjes. En rake observaties. Vloeiende zinnen, vlijmende grapjes. You did it, Chris!
Saskia De Coster ()
Ja, het is ongelooflijk heftige materie die Chris Van Camp behandelt in 'De kus van Dabrowski'. Het is niet minder dan een plutoniumbom die ze in handen heeft, tikkend en al, en op de een of andere manier moet ze dit goedje gecontroleerd tot ontploffing brengen. 'De kus van Dabrowski' is die gecontroleerde explosie.
Mark Cloostermans (CultuurPakt)
In haar nieuwe boek doet ze – zonder een spat genade voor alle betrokkenen, zichzelf inbegrepen – uit de doeken hoe ze een speelbal werd in een geschifte ménage à quatre.
Tom Pardoen (Knack)